Doorzoek volledige site
13 april 2021

Ontwerpteam gezocht voor de gebiedsontwikkeling van de Droogdokkensite

Droogdokkensite, Antwerpen Illustratie | Wikimedia Commons / Rita Jalon

AG Vespa en Provincie Antwerpen gaan op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam dat de Droogdokkensite aan de Antwerpse Scheldekaaien zal ontwikkelen als een maritieme belevingssite waarbij de identiteit van Antwerpen als havenstad en stad aan de stroom wordt onderstreept. U kan uw kandidatuur indienen tot uiterlijk 10 mei om 12 uur. 

Maritieme belevingssite

De Droogdokkensite in het noorden van Antwerpen bestaat uit een uniek landschap aan de Schelde met bijzonder industrieel en bouwkundig erfgoed. Naast de 9 historische, beschermde droogdokken zijn er 2 grote gebouwenclusters (AWN01 en AWN02), enkele kleinere verspreide bijgebouwen en 2 pomphuizen. 

De ambitie is om van de site een ontmoetingsplek te maken gericht op de beleving van maritiem erfgoed, havenerfgoed en de havendynamiek. Het behoud van erfgoed, kennisoverdracht en de bezoekers dichter bij de haven en het water brengen, staan centraal.

Er komt ruimte voor verschillende programma's van de stad Antwerpen met als belangrijkste spelers het MAS, Jeugd en de Stadshavendienst. Daarnaast realiseert de Provincie Antwerpen in samenwerking met Port of Antwerp een nieuw havenbelevingscentrum op de site. De buitenruimte met schepen en industrieel erfgoed uit de collectie van het MAS zal de verschillende onderdelen met elkaar verbinden.
 

Ontwerpopdracht

Voor de ontwikkeling van de maritieme belevingssite wordt nu een ontwerpopdracht in de markt gezet. De opdracht bestaat uit drie delen: de opmaak van een masterplan, een ontwerp voor de twee gebouwenclusters AWN01 en AWN02 (zowel renovatie als nieuwbouw) en voor de volledige buitenruimte en een faseringsplan.


Lancering selectieleidraad

AG Vespa lanceerde de selectieleidraad voor de eerste fase van de ontwerpwedstrijd. Klik hier om de selectieleidraad te downloaden. U kan uw kandidatuur indienen tot uiterlijk 10 mei om 12 uur.