Doorzoek volledige site
15 april 2021

B2Ai en Stramien winnen ontwerpwedstrijd voor nieuwe GO! STrEaM Campus Groot Schijn in Deurne

Illustratie | B2Ai
Illustratie | B2Ai
Illustratie | B2Ai
Illustratie | Stramien Architectuur & Ruimte CV
Illustratie | Stramien Architectuur & Ruimte CV
Illustratie | Stramien Architectuur & Ruimte CV

Een consortium bestaande uit B2AiStramienB&R developmentStrabagBrebuildHooyberghsStudieburo De Klerck en Daidalos-Peutz heeft zopas binnen een design & build-procedure de wedstrijd gewonnen voor de nieuwe GO! STrEaM campus Groot Schijn in Deurne .Het project brengt twee scholen samen in één nieuwbouw en omvat eveneens de renovatie van het bestaande hoofdgebouw op de site. De basisschool Trampoline brengt een gevoel van collectiviteit samen met de nood aan geborgenheid op schaal van het kind. De middelbare school Spectrum combineert een efficiënte doordachte lay-out met stedelijke ruimtelijkheid. Het is de visie van Stramien Architectuur & Ruimte CV om één omgevingsplan te maken voor de totale scholenkamer die een gefaseerde ontwikkeling toelaat.

Nieuwe scholenkamer in het park

Het Masterplan park Groot Schijn ligt aan de basis van een groot park dat helemaal reikt van Silsburg tot aan de August van de Wielelei. Het hele bouwblok van de scholencampus vormt daarin een grote parkkamer: de STrEaM Campus Groot Schijn. In Deurne-Noord wordt dit de kop van het grote stedelijke recreatiegebied park Groot Schijn.
 

Het groene campusmodel

Het groene campusmodel vormt de basis voor de inplanting van gebouwen en buitenruimtes. Het park loopt door over de volledige scholencampus. De gebouwen staan in open plekken en hebben een alzijdig karakter. De voorgevels staan teruggetrokken in het groen van de parkkamer. De toegangen voor voetgangers en fietsers naar de scholen zijn comfortabele paden die aansluiten op de parklinten en de parkvoeg. Buiten de poorten, zijn die paden een onderdeel van de wandellussen en de fietsroutes doorheen het park.
 

Leerrijke en interactieve buitenruimte

Het ontwerpteam zet in op een leerrijke en interactieve buitenruimte, vanuit de overtuiging dat zowel klas als buitenruimte plekken zijn waar kennis en vaardigheden worden overgebracht. De leerlingen ontmoeten er elkaar belangeloos in sport en spel, maar daarnaast is de speelplaats ook een ruimte voor het vergaren van brede kennis over groen.
 

Beleefbaar groen en leefbaar groenbeheer

Bestaande waardevolle bomen worden bewaard en aangevuld met nieuwe bomen. Er wordt een stevig aandeel vruchtdragende bomen voorzien zoals notelaars, kastanjes en hazelaars.
 

Minimale verharding voor ontharding

De bestaande speelplaatsen worden maximaal onthard en nieuwe speelplaatsen worden minimaal van verharding voorzien.

GERELATEERDE DOSSIERS