Doorzoek volledige site
27 april 2021

Studiedag op 7 mei. 'Vlaanderen en stikstof: niet alles kan overal'

Illustratie | Pixabay

De stikstofcrisis is een uitstekende gelegenheid voor Vlaanderen, Nederland en de Benelux om samen na te gaan hoe we deze milieu-uitdaging het hoofd kunnen bieden. Uitgerekend deze samenwerkingsgedachte lag vijftien jaar geleden ten grondslag aan de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR): Vlaanderen en Nederland op het vlak van omgevingsrecht en omgevingsbeleid dichter bij elkaar brengen.

Vlaanderen en Nederland worden geconfronteerd met een teveel aan stikstofdepositie in de Europees beschermde natuurgebieden. Om een omgevingsvergunningenstop te vermijden, moeten Vlaanderen en Nederland via stikstofreducties en natuurherstel nieuwe milieugebruiksruimte creëren. Op de Vlaams-Nederlandse Top van 4 november 2020 beslisten Vlaanderen en Nederland om de stikstof-uitdaging gemeenschappelijk aan te pakken. Tijdens een studienamiddag van de VVOR op 7 mei wordt nagegaan hoe één en ander verder vorm kan krijgen.

Inschrijven kan nog tot en met 5 mei via deze link