Doorzoek volledige site
12 mei 2021

Sky One: vroegere industriële site wordt levendige stadswijk in Leuven

Illustratie | © Belgische Baksteenfederatie

Oude, vaak industriële sites die hun deuren gesloten hebben, kunnen het uitgangspunt zijn van prachtige herbestemmingsprojecten. Doordat ze meestal verbonden zijn met het stadscentrum of centraal in een dorp liggen, zijn ze zeer geschikt om er woningen, handelszaken of andere activiteiten in onder te brengen, met veel aandacht voor een goede mobiliteit. In het nieuwe nummer van ‘Bouwen Met Baksteen’ stelt de Belgische Baksteenfederatie enkele projecten voor waarin baksteen perfect past in nieuwe wijken of gebouwen. Zo ook Sky One, het project van a2o architecten aan de Leuvense vaart.

De Vaartkom in Leuven kreeg gedurende de laatste vijftien jaar een belangrijke herbestemming. Op de vroegere industriële site van dit stadsdeel bevindt zich nu een nieuwe levendige wijk met verschillende gebouwen aan de oevers van het kanaal. “Sky One”, waarvan hieronder een gedetailleerde beschrijving volgt, resulteert uit een ontwerp van a2o architecten. Het project vormt door zijn emblematische architectuur in baksteen een opvallend herkenningspunt op de site.

Het projectgebied ligt tussen de Vaartkom, de Zeilstraat, en het Engels Plein. Langs de noordzijde wordt het project begrensd door de Ludenscheidsingel, de ringweg van Leuven gelegen achter het Engels Plein. Het project ligt als zesde en laatste gebouw op de kop van het bouwblok ten noorden

 

Monoliet geheel met slanke indruk

Het gebouw vormt een baken in deze nieuwe stadontwikkeling. De vorm van het perceel levert een specifieke volumetrie op die sculpturaal vormgegeven werd. Het blok vormt een monoliet geheel dat tegelijkertijd een slanke indruk maakt.

De massiviteit van het volume wordt benadrukt door het gebruik van baksteen maar tegelijkertijd zorgen de diepe insnijdingen voor de ramen en balkons voor een dynamische geleding van de monoliet. De eenheid van de verspringende volumes wordt versterkt door een lijnenspel van horizontale en verticale banden over de gevel met lichte, lange, smalle stenen.

 

Connectie met het maaiveld

De connectie met het maaiveld is zowel functioneel als architectonisch een belangrijk element om het gebouw te verankeren op zijn plek. De gevel aan de Zeilstraat, de straat tussen de twee hoge bouwblokken, is de uitgelezen plaats om de utilitaire zone van het gebouw te voorzien: inrit voor auto’s, fietsenstalling, de in- en uitblaas voor de rookwarmteafvoer van de parkeergarage. De rest van de begane grond is bestemd voor een commerciële ruimte, catering en kantoren. Met maximale glazen oppervlakken wordt er gezorgd voor veel licht en openheid in het gebouw.

Er bevinden zich vier verdiepingen met open lounge appartementen. Alle appartementen daarboven strekken zich uit over de hele lengte van het gebouw en zorgen zo voor unieke uitzichten op de Vaartkom en Leuven.

Helemaal bovenaan het gebouw bevinden zich twee ruime daktuinen. Dit zijn privétuinen die behoren tot de appartementen op de bovenste verdieping. Elke tuin heeft een eigen zwembad.

GERELATEERDE DOSSIERS