Doorzoek volledige site
14 mei 2021 | FILIP CANFYN

Recensie (Filip Canfyn): 'Een (t)huis voor iedereen - Inspiratieboek sociaal wonen’

Illustratie | VMSW

Honderd jaar sociaal wonen mag uiteraard gevierd worden, zelfs confettigewijs met een publicatie: ‘Een (t)huis voor iedereen’. Het wordt wel een hagiografisch feestboek, met alle gevolgen vandien.

De VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) grijpt honderd jaar sociaal wonen aan om bij een broodschrijver een ‘Inspiratieboek sociaal wonen’ te bestellen onder de noemer ‘Een (t)huis voor iedereen’. Naast een goednieuwsshow van fotogenieke projecten en hoopgevende getuigenissen wordt amper plaats gemaakt voor drie visies, van Pascal de Decker, Koen Hermans (beiden KULeuven) en Kamp C.

Aandacht voor sociale huisvesting is meer dan broodnodig maar de communicatie moet wel ernstig blijven. Ook een feestboek mag een minimum aan correctheid en fatsoen tonen. De VMSW wil duidelijk de eigen pret niet bederven. Primo, de indruk wordt gewekt dat sociale woningen als paddestoelen uit de grond schieten. Niets is minder waar: een beschaafd land als het onze slaagt er al vijftig jaar niet in om meer dan 7 huishoudens op 100 inkomensgerelateerd te laten huren. Het tekort en de bijhorende wachtlijst blijven schrijnend. Alleen Pascal De Decker mag zich schamper laten ontvallen dat “dit land het moeilijk heeft om een ambitieus sociaal huisvestingsbeleid uit te tekenen”. Secundo, met capita selecta, met negentien min of meer geslaagde ontwerpen van grote kanonnen (POLO, Stramien, Conix, Meta, Abscis, …) en noeste onbekenden wordt gesuggereerd dat de sociale architectuurkwaliteit outstanding is. Quod non: wie het landschap een beetje kent weet dat het bij het gros armoe troef blijft. De meeste nieuwbouw vervalt in goedkope vastgoedarchitectuur of onzijdige banaliteit. Tertio, het leeuwenaandeel van de sociale huisvesting, het vetuuste patrimonium, blijft quasi onbesproken. Niet alleen méér nieuwe woningen zijn noodzakelijk, ook bétere bestaande woningen. De duurzaamheids- en zelfs circulariteitstrom worden wel geroffeld maar de renovatierealiteit blijft achter de harde feiten en de goede bedoelingen hollen. Kamp C merkt ongewild cynisch op dat “niet enkel de huurprijs telt, ook de gebruiksprijs”.

Tja, een feestboek. Zoals een Covid-boek, waarin alleen te lezen valt hoe goed Vlaanderen het qua vaccinaties doet maar niet hoe de situatie verslecht in de andere delen van de wereld. Ook dan blijft de ganse sector ziek. Bubbels!

 

EEN (T)HUIS VOOR IEDEREEN – Inspiratieboek sociaal wonen’
Bold & Pepper
VMSW – Politeia, 2021