Doorzoek volledige site
17 mei 2021 | LIESBETH VERHULST

Sint-Lodewijkscollege in Brugge krijgt nieuw internaat van Architecten Groep III

Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie
Illustratie | jAu fotografie

Architecten Groep III bouwde een nieuw internaat voor het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries (Brugge). Een verouderd gebouw op het schooldomein ruimde plaats voor een nieuw, hoger en energieneutraal volume waarin zowel het internaat als polyvalente zalen en technologieklassen zijn voorzien. In het internaat zetten de ontwerpers sterk in op het sociale aspect en wordt ontmoeting zoveel mogelijk gestimuleerd. Ook deze studiebureaus waren bij het project betrokken: boydens engineering (technieken, EPB), Cobe (stabiliteit), Eos-Acoustics (akoestiek), dB & L Safety Partners (veiligheidscoördinatie). 

Het ontwerp van Architecten Groep III is het resultaat van een design & build-procedure en is vertrokken vanuit twee wensen van de school. Om praktische redenen wilde de school op zijn eigen domein een deel van het internaat huisvesten, waarbij het gebouw zo optimaal mogelijk geïntegreerd wordt in zijn context, dit zowel op het schooldomein als voor zijn buren. Bovendien wenste de school hier geen bijkomende speel- en groenzones voor op te offeren.

Daarnaast was er op het schooldomein een gebouw in slechte staat dat dringend moest aangepakt worden. In dit gebouw waren enerzijds twee polyvalente zalen en anderzijds de technologieklassen gehuisvest. Als oplossing voor beide vraagstukken is beslist om het bestaande gebouw te slopen om zo plaats te maken voor een nieuw volume waarin zowel de bestaande functies als het internaat zijn voorzien.

 

Extravert versus introvert

Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gelijkvloers en bovenliggende verdiepingen. Het gelijkvloerse volume, waarin zich twee polyvalente zalen en vier STEM-klassen bevinden, is door zijn sterke beglazing extravert en gaat de dialoog aan met zijn omgeving (speelplaatsen, voetbalveld, toekomende leerlingen, …). De horizontale lamellen rond deze sokkel benadrukken dit volume, maar zorgen tegelijk ook voor de nodige zonwering. Het bovengrondse volume (internaat) is introvert en trekt zicht terug ten opzichte van het sokkelvolume. Het is uitgelijnd met het volume van het naastliggende schoolgebouw en heeft een sterkte repetitie van raamopeningen.

 

Strak uitzicht

Zowel voor het gelijkvloers als de verdiepingen werd er gewerkt met de MBI Geostylistix stenen. Deze geven een strakker uitzicht dan andere gevelstenen. Op het gelijkvloers wordt dit metselwerk onderbroken door aluminium profielen, zodat de ritmering van de glasgevels rondom rond doorloopt. Aluminium lamellen rond de sokkel zorgen voor de nodige zonwering maar zorgen ook voor één geheel met aanpalende overdekte speelplaats.

 

Sociale dimensie

Voor het internaat werd er sterk ingezet op het sociale aspect. De typische typologie van gangen met aan beide kanten kamers werd vervangen door een lusvormige gang met aan de ene kant kamers en aan de andere kant een spel van een centrale patio en vides. Tijdens het circuleren is er een sterke interactie, over de verdiepingen heen en langs de vides zijn op elke verdiep ontspanningsruimtes voorzien om ontmoetingen te stimuleren.
 

Veranderingsgericht bouwen

Het ganse gebouw is energieneutraal door een combinatie van een performante schil, zonwering, een BEO-veld met bijhorende warmtepomp, zonnecollectoren en PV-panelen. Daarnaast is er sterk ingezet op veranderingsgericht bouwen. Stel dat een internaat in de toekomst geen noodzaak meer zou zijn, dan moet dit met relatief weinig middelen kunnen opgebouwd worden tot bijvoorbeeld een schoolgebouw. In het kader hiervan werden volgende beslissingen tijdens het ontwerp genomen: alleen de schil en de kern van het gebouw heeft een constructieve functie. De overige wanden zijn lichte gipskartonwanden welke eenvoudig demonteerbaar zijn. De ruwbouwhoogtes werden hoger voorzien dan nodig voor internaatkamers. Daanaast zijn de gevelopeningen op de verdiepingen in grid geplaatst met de slaapkamers als kleinste module. Bij het maken van grotere lokalen zal er steeds voldoende daglichttoetreding zijn. De technieken werden zoveel als mogelijk in verlaagde plafonds voorzien, zodat aanpassingen eenvoudig mogelijk zijn. Tot slot zijn de badkamerunits in prefab en plug & play uitgevoerd. Hierdoor zijn zo ook relatief eenvoudig demonteerbaar en verwijderbaar via de vide.

GERELATEERDE DOSSIERS