Doorzoek volledige site
25 mei 2021

Brussels bureau CENTRAL mag nieuwe concertzaal Magasin 4 ontwerpen

Simulatie van het toekomstige gebouw gezien vanaf het kruispunt tussen de Havenlaan en de Stapelhuisstraat. Illustratie | © Central
In het blauw, het terrein waar het gebouw van Magasin 4 zal komen. Illustratie | sau-msi-brussels (Simon Schmitt - www.globalview.be)
Dwarsdoorsnede van het toekomstige gebouw. Illustratie | © Central
Plan van het gelijkvloers van het toekomstige gebouw. Illustratie | © Central

Het Brusselse architectenbureau CENTRAL office for architecture and urbanism is aangesteld voor het ontwerp van de nieuwe concertzaal van Magasin 4, op een perceel op de hoek van de Havenlaan en de Stapelhuisstraat, vlakbij Thurn & Taxis. Deze mythische concertzaal van de undergroundcultuur krijgt daarmee eindelijk een volwaardige plaats aan het kanaal in Brussel.

Eind 2020 werd een akkoord gesloten tussen Brussel-Stad, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Haven van Brussel en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) om de concertzaal voor alternatieve punk-rockmuziek een duurzame locatie te geven. Samen met de Brusselse bouwmeester werd nu een ontwerper aangesteld. Het akkoord tussen de partners bevat een aantal elementen: een concessie tussen de Haven van Brussel en Brussel-Stad voor het terrein; de financiering van het geplande gebouw van Magasin 4 binnen het stadsvernieuwingscontract 1 Citroën-Vergote; en een overeenkomst tussen Brussel-Stad en de MSI, die namens de stad zal optreden als opdrachtgever voor de bouw van de nieuwe concertzaal.

 

Magasin 4 ziet dubbel

CENTRAL ontwierp een nieuwe feest- en muziektempel voor alternatieve punk-rockmuziek, die een  evolutieve infrastructuur voor cultuur biedt. Het ruimtelijke potentieel wordt verdubbeld, waardoor er meer activiteiten kunnen plaatsvinden en nieuwe mogelijkheden ontstaan. Deze openbare architectuur viert de Brusselse initiatieven en energie en richt zijn alternatieve aanpak op de wijk en op de stad.

Gilles Delforge, directeur van de MSI, licht toe dat “het project van Central het beste beantwoordde aan de selectiecriteria van de overheidsopdracht, waaronder de architecturale en functionele kwaliteit, de meerwaarde voor de wijk, de identiteit, de duurzaamheid, de circulaire en omkeerbare aanpak en het budget.”


Stadsvernieuwing

Voor minister-president van het Brussels Gewest Rudi Vervoort is dit een toonaangevend project uit de eerste golf van stadsvernieuwingscontracten. “Het correspondeert perfect met de filosofie van deze contracten: voorzien in ontbrekende openbare infrastructuur en stedelijke breuklijnen tussen wijken dichten. Dit project vervolledigt een indrukwekkende reeks van initiatieven die bijdragen aan de stadsvernieuwing van deze strategische kanaalzone, zowel publiek (Museum Kanal-Centre Pompidou, gewestelijke sportvoorziening op de Rederskaai, inrichting van het Becopark, bouw van de Suzan Danielbrug) als privé (projectontwikkeling op het terrein van Thurn & Taxis)”, zegt hij.

Het geplande budget voor het gebouw bedraagt 1.000.000 euro excl. btw voor het casco-gedeelte. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal dit financieren binnen het stadsvernieuwingscontract 1 Citroën-Vergote. De MSI wil de aanvraag voor een bouwvergunning indienen in mei 2022 en starten met de werken in 2023.