Doorzoek volledige site
28 mei 2021

Deschacht lanceert engineeringplatform voor ontwerp- en adviesbureaus

Illustratie | Deschacht
Illustratie | Deschacht

Deschacht – gekend als onder meer specialist in de rioleringsmaterie en distributeur van dak,- gevel-, en isolatieproducten – start met een afdeling engineering. Met deze aanpak bundelt Deschacht zijn technische knowhow met betrekking tot regenwatermanagement in één kenniscentrum. Daarmee richt Deschacht zich expliciet tot de ontwerper van rioleringstrajecten en omgevingsaanleg.

De studiedienst van Deschacht optimaliseert steevast rioleringsplannen voor grotere bouwprojecten in samenwerking met de hoofdaannemer, onderaannemer en de architect of studiebureau. Een verkennend gesprek met de projectleiding en een grondige analyse van plan en bestek zijn de eerste stap. Waar mogelijk worden optimalisaties aan het rioleringstracé en regenwaterbeleid besproken, voorgelegd en uitgetekend, rekening houdend met wetgeving en regionale verordeningen.

Vandaag centraliseert Deschacht zijn technische rioleringsexpertise voor bouw en industrie in één engineeringplatform. Planoptimalisatie, 3D BIM-ontwerp, rekenprogramma’s voor o.a. dimensionering van een afscheider, maatwerk ontwikkeling en productspecialisme maken deel uit van deze nieuwe aanpak. Met dit engineeringsplatform – te vinden op de nieuwe online omgeving - kan de ontwerper van riolerings- en omgevingswerken concreet aan de slag.
 

Non-stop advies

Onder het motto ‘non-stop advies’ bundelen we voortaan de expertise van Deschacht en het zusterbedrijf Collinet tot het kenniscentrum Engineering. De technische productportfolio en services bestaan o.a. uit:

  • Regenwatermanagement
  • Voorbehandeling en zuivering van afvalwater
  • Lineaire afwatering
  • Waterdoorlatende verhardingen
  • Pompputten
  • Leidingsystemen uit GVK
  • Groeiplaats voor bomen

Het team productspecialisten begeleidt het ontwerp- en adviesbureau doorheen deze specifieke rioleringsmaterie.
 

Rekentools en bestekteksten

Het engineeringplatform biedt alle tools om de technische productimplementatie te vervolledigen van lastenboekteksten tot rekentools voor volumeberekeningen en dimensionering. Dit alles gekoppeld aan rioleringstrajecten en regenwatermanagement.

 

Maatwerk

Deschacht kan uiterst flexibel inspelen op markttrends en specifieke producttoepassingen door eigen productie van maatoplossingen voor MDPE en HDPE-toezichtskamers, HDPE KWS-afscheiders, PE- en PP-opslagtanks,  pompputten en RVS lijn- en puntafwatering.
 

BIM

De BIM-bibliotheek van Deschacht is uniek omdat deze zowat alles wat een rioleringssysteem behelst, merkonafhankelijk aanbiedt. Met deze BIM-bib kan in veel gevallen het volledige rioleringssysteem in één keer uitgewerkt worden, gekoppeld aan een export van uitvoeringsplannen, productietekeningen, productlijsten, technische fiches enz.

 

Smart building enablers

“365 dagen per jaar verdiept Deschacht zich in uw werk, op zoek naar de beste oplossingen voor de realisatie van uw project. Tevreden zijn we pas als we voor u een duidelijke meerwaarde kunnen realiseren. Hoewel wij een catalogus van 20/000 producten voeren, geloven wij voor bepaalde projecten niet in kant-en-klare oplossingen, wél in innovatie en engineering”, klinkt het. 

“Samen met onze klanten proberen wij, met het lastenboek als leidraad, de meest optimale invulling te geven aan elk project.  Daarbij durven wij gebaande wegen verlaten en totaal nieuwe richtingen voor te stellen.”