Doorzoek volledige site
01 juni 2021

Woonproject Scheldekop van Abscis Architecten in eindfase

Illustratie | Animotions
Illustratie | Animotions
Illustratie | Animotions
Illustratie | Animotions
Illustratie | Animotions

De bouwwerken door Thys Bouwprojecten aan project Scheldekop in Oudenaarde van Abscis Architecten zijn in de eindfase. Ze worden bijgestaan door de studiebureaus Yuvico, Gebotec, Bureau De Fonseca en EPB-consult. In het ontwerp, dat kadert binnen het masterplan van Scheldeboorden - tevens een ontwerp van Abscis Architecten - wisselen rij- en meergezinswoningen elkaar af en heeft elk gebouw een eigen karakter dat bepaald wordt door de omgeving.

De site van het masterplan begrenst een oud industrieterrein dat tussen de Schelde en een overblijfsel van de oude vestingsgracht ligt. De industriegebouwen en gesaneerde gronden maken er plaats voor een residentiële ontwikkeling vlak bij het stadscentrum van Oudenaarde. Twee noordelijke bouwblokken worden ontwikkeld als middelhoge appartementsgebouwen door POLO Architects en CONIX RDBM Architects. Het zuidelijke blok, ontworpen door Abscis Architecten, is daarentegen opgevat als een mix van grondgebonden en meergezinswoningen, opgesteld in een U-vorm.

 

Verschillende karakters

In totaal ontwikkelt het architectenbureau 26 appartementen en 19 woningen. De meergezinswoningen bieden met hun grotere schaal een antwoord op de noordelijke appartementen en op de kleinere gevangenis in het zuiden. Het noordelijke gebouw telt eenentwintig appartementen die door grote gevelopeningen aan de woonruimtes maximaal gericht zijn op de Schelde. Het visuele aspect van de uitsparingen ondersteunt de ritmiek van de noordgevel en verbindt de woningen met het water en met het spievormige plein. Het zuidelijke kopgebouw telt vijf appartementen en vormt de poort tot het hele Schelde-eiland.

Tussen die twee meergezinswoningen liggen negen ‘havenwoningen’. Die kenmerken volgens de architecten de site het meest. Met hun nok zijn ze loodrecht op de Schelde gericht en het volumespel en de afwisseling tussen bakstenen en houten gevelbekleding verwijzen naar het industrieel verleden van de site. De gevels van de tien westelijke woningen moeten voornamelijk een rustige pleinwand bieden voor het woonerf. Ze zijn opgebouwd uit bakstenen in bruin- en grijstinten en dat geeft ze een bescheiden en harmonieus. De gelijkvormige, afwisselend open en gesloten ramen op het gelijkvloers spelen een spel met de ramen boven de kroonlijst.

 

Zonne-energie en passieve middelen

Het ontwerp zelf kadert binnen een brede visie over het ontwerpen van duurzame gebouwen. Naast energie-efficiëntie zijn ook levenskwaliteit, natuur, mobiliteit, water, materiaalgebruik en flexibiliteit zeer belangrijk. Abscis Architecten ontwierp de gebouwen dus zo compact als toegelaten in de regelgeving. De asverdraaiing van de nokken aan de Scheldeboord is daarop een uitzondering. Die verdraaiing zorgt niet enkel voor een betere woon- en beeldkwaliteit, maar maakt ook dat de bewoners de zuid-gerichte dakvlakken kunnen activeren voor zonne-energie. Binnen de compacte volumes wordt geïnvesteerd in passieve middelen zoals isolatie, luchtdichtheid en inertie om de vraag naar actieve energie te beperken. Elke materiaalkeuze wordt bovendien voorafgegaan door een onderzoek naar de levenscyclus en er wordt maximaal gebruik gemaakt van bio-ecologische materialen.