Doorzoek volledige site
22 juni 2021

Q-BUS Architectenbureau ontwerpt uitbreiding voor kantoorgebouwen De Vier Bunders in Hasselt

Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron

Q-BUS Architectenbureau kreeg van Immo Hageland de opdracht om een uitbreiding te ontwerpen voor hun bestaande kantoorgebouw in de Ilgatlaan in Hasselt. De opdracht was tweeledig: de uitbreiding zelf moest onderdak bieden aan drie casco verhuurbare kantoorunits met alle nodige basisvoorzieningen en technische installaties. Bijkomende vraag was om de bestaande parking volledig te transformeren en te optimaliseren om zodoende tegemoet te komen aan de toenemende parkeernood in het gebied.

De eerder beperkte oppervlakte van het perceel in verhouding tot het vooropgestelde bouwprogramma vormde een extra uitdaging. De nieuwbouw werd zo dicht mogelijk tegen de perceelgrens en het bestaande gebouw ingeplant om de resterende buitenruimte optimaal te kunnen benutten als parkeerruimte, zonder echter het perceel of de omgeving te overbelasten.

De ontwerpers hadden ook veel aandacht voor de integratie van de uitbreiding in de gebouwde omgeving; de architectuur van het gebouw zoekt en vindt aanknopingspunten bij het bestaande gebouw op het perceel, alsook bij de gebouwen in de omgeving.

 

Speelse en functionele architectuur

In samenspraak met de opdrachtgever kwam een speelse en toch functionele architectuur tot stand. De horizontale geleding van de bestaande gevels vertaalt zich in het nieuwe gebouw naar een hedendaags spel van variabele gevelopeningen. Het levendig karakter van het gebouw wordt verder benadrukt door de gevelopeningen op verschillende manieren te accentueren. Her en der filteren verticale lamellen de grens tussen binnenruimte en buitenruimte. Op het gelijkvloers zorgen ze ervoor dat er een zachte maar duidelijke grens is tussen de nabije parking en de kantoorruimte.

Tussen het gebouw en de perceelgrens, afgeschermd van de parking, ligt een groenzone die dienst doet als gemeenschappelijke buitenruimte voor de gebruikers van het gebouw.

De parking werd aangelegd in duurzame, overwegend waterdoorlatende verhardingen, onderbroken door smalle groenstroken. Aan de straatzijde zorgt een lage groenbuffer voor een zachte overgang naar de openbare ruimte.