Doorzoek volledige site
05 juli 2021 | FILIP CANFYN

Recensie (Filip Canfyn): 'Vol(mondig) bouwen'

Illustratie | Politeia / Studio Levier

Een boek(je) schrijven met als baseline ‘Praktische gids voor lokale overheden die haalbare businessplannen willen opstellen voor ruimtelijke kwaliteit’ getuigt van een mondvol ambitie maar moeten ambtenaren, schepenen en anderen dit lezen? Liefst wel, want ‘Vol(mondig) bouwen’ treft raak.

 

Ik heb jarenlang de cursus ‘Vastgoedontwikkeling voor ambtenaren’ gedoceerd, in een tijd, waarin civil servants afgrijzen en schrik hadden voor de bloeddorstige promotoren, die hen alleen maar een oor wilden aannaaien om met het grote geld te kunnen weglopen. Door inkijk te geven in de logica en methodiek van ontwikkelaars moest toen eerst het diepe wantrouwen weggenomen worden om de nodige samenwerking te initiëren.

Björn Verhofstede en Jan Willems zetten in ‘Vol(mondig)bouwen’ de volgende stap: die samenwerking optimaliseren door de positie en ambitie van lokale bestuurders vooraf goed te structureren en te definiëren. De auteurs willen met hun praktische gids (her)ontwikkelingen correct sturen op een traject, dat loopt van ruimtelijke businessplannen tot feitelijke onderhandelingen met vastgoedspelers. Zo kan het algemeen belang en een algehele kwaliteit beter bewaakt worden. Deze insteek vormt trouwens de core business van Studio Levier van Verhofstede en Willems: opereren op het raakvlak van ontwerp, planning en onderzoek met de focus op globale haalbaarheid en maatschappelijke meerwaarde.

Het is een interessant boekje van 77 pagina’s geworden: vlot leesbaar maar vooral raak geformuleerd. De juiste vragen worden letterlijk gesteld om een ruime en robuuste kijk op ontwikkelingsproblemen te genereren. Empathie, inzicht en vooral doorzicht verzekeren de relevantie van de impact op en het leerproces bij de doelgroep, die mag uitgebreid worden naar architecten en andere vastgoedgerelateerde actoren. De tekst en de figuren zijn voluntaristisch, gedreven, bezorgd en daarom boeiend: het wordt geen sollicitatiebrief van Studio Levier om te hengelen naar opdrachten, maar een empirisch gestoelde handleiding voor beter lokaal doe- en denkwerk. Ik had het boekje graag zelf geschreven (onder een andere, meer heldere titel).

 

Vol(mondig) Bouwen
Björn Verhofstede, Jan Willems (Studio Levier)
Politeia, 2021