Doorzoek volledige site
09 juli 2021

Confluence van TRANS en CLUSTER geeft kop van Decauvillestraat in Marke een gezicht

Illustratie | TRANS architectuur | stedenbouw
Illustratie | TRANS architectuur | stedenbouw
Illustratie | TRANS architectuur | stedenbouw

Intercommunale Leiedal koesterde de ambitie om een site op de kop van haar nieuwe kmo-zone Decauville via een publiek-private samenwerking te ontwikkelen. Groep Huyzentruyt uit Beveren-Leie overtuigde Leiedal met Confluence, een doordacht project gekenmerkt door een gevarieerd en uitgebalanceerd bouwprogramma met residentiële, kantoor- en buurtondersteunende functies en horecavoorzieningen, naar een ontwerp van TRANS architectuur | stedenbouw en CLUSTER landschap & stedenbouw. Confluence betekent als knooppunt een duidelijke meerwaarde, niet enkel voor de kmo-zone Decauville en de woonzone De Prinse, maar bij uitbreiding voor het centrum van Marke. Het project vormt het sluitstuk van de aanpalende ontwikkelingen.

De vraag naar ruimte om te ondernemen blijft groot in deze regio. In de kmo-zone Decauville met een netto-oppervlakte van 4,8 hectare zullen een 13-tal kmo’s hun nieuwe thuishaven vinden. De kmo-zone is in een recordtempo zo goed als uitverkocht. In het masterplan voor dit gebied zijn een aantal speerpunten voorzien. Een eerste is de zuidelijke uitbreiding van de bestaande parkzone rond het ontmoetingscentrum van Marke door de Stad Kortrijk. Daarnaast realiseerden Leiedal en de stad Kortrijk samen het Decauvillepark. Deze groene corridor zorgt voor een verbinding met een fiets- en wandelpad tussen het Preshoekbos en de parkzone rond het ontmoetingscentrum. Middenin deze ontwikkelingen bevindt zich de kop van de Torkonjestraat die door Leiedal en Groep Huyzentruyt zal ontwikkeld worden.

 

De zoektocht naar een private partner

Intercommunale Leiedal koesterde de ambitie om op de kop van haar nieuwe kmo-zone Decauville een multifunctioneel project via een publiek-private samenwerking te ontwikkelen. Het project moet als sluitstuk van aanpalende grootschalige ontwikkelingen, waaronder de kmo-zone Decauville, woonzone De Prinse, en het Decauvillepark, fungeren als een knooppunt voor de buurt. Met het oog op de realisatie van dit multifunctioneel project op circa 10.400 m², gelegen aan de Torkonjestraat in Marke, is Leiedal op zoek gegaan naar een private partner. De private partner zal instaan voor de realisatie en commercialisatie van het project, dat bestaat uit twee terreinen langs de N43. Om deze partner te kiezen, heeft Leiedal de markt geconsulteerd via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Op basis van de offertes, werd het voorstel van Groep Huyzentruyt uit Beveren-Leie als beste naar voor geschoven. Voor de realisatie van dit project vormt Groep Huyzentruyt een team met Trans Architectuur|Stedenbouw (Gent) en Cluster Landschap|Stedenbouw (Antwerpen).

 

Een multifunctioneel programma ter verrijking van de buurt

Het project bestaat uit de realisatie van een met zorg gedimensioneerd perimetergebouw met een scharnierfunctie voor de omgeving en van vier (poort)wachters met betaalbare, energiezuinige, grondgebonden woningen. Daarnaast komt er ook een publiek plein en collectief binnenplein en wordt een gebouw met erfgoedwaarde gerestaureerd.  

Het programma is voor slechts 40% zuiver residentieel, met betaalbare starterswoningen, 10 % van het project combineert wonen en werken. En 50% wordt ingevuld met buurtondersteunende functies, zoals een kinderdagverblijf, kantoorruimtes en horecavoorzieningen, die onder meer de kmo-zone Decauville en de woonzone De Prinse maar ook het centrum van Marke verrijken.

Confluence staat voor betaalbare woningen en werkruimtes, met specifiek aandacht voor alleenstaanden, kleine zelfstandigen en young professionals.
 

Een krachtige, levendige buurt met een sterke identiteit

Confluence is een bijzonder samenwoonproject met een specifieke mix van collectief en individueel. Het straatbeeld wordt gedomineerd door groen en bomen door parkeren vooral ondergronds te organiseren.

Blikvanger van het project is de polyvalente ruimte die zal gerealiseerd worden boven het portaal van het hoofdgebouw en ter beschikking zal worden gesteld van de buurt. Voor het portaal van het hoofdgebouw wordt een kwalitatief publiek plein aangelegd, als ontmoetingsplaats en als rustplaats langs het groene lint van OC Marke naar het stadsrandbos Klarenhoek. Deze publieke buitenruimte wordt doorgetrokken in een collectief binnenplein binnen de contouren van het perimetergebouw. De pleinen en de buurtzaal fungeren als ontmoetingsplaatsen voor de buurt.

 

Aandacht voor erfgoed

In het projectgebied staat een kleine boerenarbeiderswoning, die vermoedelijk werd opgetrokken in het tweede kwart van de 19de eeuw. De zijpuntgevel wordt gemarkeerd door een circa 2 meter hoog ‘Pestkruis’. Het oorspronkelijke kruis dateert van 1855-1856 tijdens de toen heersende cholera-epidemie, maar werd vernield in het begin van de 20ste eeuw. Het geheel werd vervangen in 1920. De woning en het kruis zijn beschermd als monument. Deze beschermde monumenten worden in hun volle glorie hersteld en krijgen een nieuwe buurtondersteunende invulling.
 

Een site met een hoge toekomstwaarde

Niet alleen worden gezonde en duurzame materialen gebruikt. Groep Huyzentruyt streeft naar een maximale flexibiliteit en circulariteit van de gebouwen, trekt de kaart van de collectieve waterbuffering, het regenwaterhergebruik en infiltratie en zet in op hernieuwbare energie, energie en CO2-neutraliteit en auto- en fietsdelen.