Doorzoek volledige site
12 augustus 2021

Dringend gezocht: tijdelijke schade-experten na watersnood

Illustratie | PxHere

Na de watersnood in Wallonië komt de verzekerings- en expertisesector vele handen tekort voor de duizenden dossiers die moeten worden behandeld. NAV steunt daarom een oproep naar tijdelijke schade-experten die de komende maanden voltijds of deeltijds en tegen vergoeding aan de slag gaan. Een tweedaagse spoedopleiding stoomt je klaar voor het werk op het terrein. Je dient over goede communicatievaardigheden te beschikken en een vijftal jaar praktijkervaring m.b.t. renovaties en kostprijsberekeningen.

De overstromingen in het zuiden van het land vormen een ramp van dusver ongeziene proporties met tienduizenden schadedossiers. Het is voor de slachtoffers-verzekerden van groot belang dat zij zo snel mogelijk door hun verzekeraar kunnen worden vergoed opdat zij terug hun woningen kunnen herstellen, van inboedel voorzien en hun normaal leven terug kunnen hervatten. Verzekeraars en hun schade-experts doen wat ze kunnen maar hun capaciteit is hierop niet voldoende voorzien. Zonder hulp van buitenaf dreigen veel slachtoffers veel te lang in de kou te blijven staan.

 

Waarom architecten?

De sector zoekt daarom architecten die solidair willen zijn en tijdelijk, voor een periode van meerdere maanden en met start op korte termijn (2 tot 4 weken) gemiddeld 2 dagen per week en bij voorkeur meer als schade-expert in de getroffen gebieden aan de slag willen gaan. Alles gebeurt aan het door de verzekeraars normaal voorziene ereloon.

De sector kijkt hiervoor bij uitstek naar architecten. "Hun technische competentie leunt nauw aan bij die van een schade-expert. In de regel is een praktiserend architect bij uitstek in staat tot het correct inschatten van de omvang en de kostprijs van de noodzakelijke herstelwerken aan getroffen gebouwen en daarover onderhandelingen te voeren", klinkt het bij initiatiefnemer Linea Expertises.

"Omdat de schadegevallen wat betreft hun oorzaak eenduidig zijn is het praktisch mogelijk met een zeer korte opleiding de nodige kennis te verwerven op vlak van de door verzekeraars geboden waarborg, het vereiste proces en de werkwijze om efficiënt aan de slag te kunnen gaan." Anders dan bij gerechtsexperten is geen erkenning vereist om de job van schade-expert uit te oefenen.

Alle nodige informatie met betrekking tot de voorwaarden, taakomschrijving en kandidaatstelling kan je terugvinden op de website van NAV