Doorzoek volledige site
03 september 2021

Maatwerkbedrijf Bewel krijgt vooruitstrevend kantoorgebouw ontworpen door consortium rond UAU collectiv

Illustratie | UAU collectiv - Artem - Van Roey Services
Illustratie | UAU collectiv - Artem - Van Roey Services
Illustratie | UAU collectiv - Artem - Van Roey Services
Illustratie | UAU collectiv - Artem - Van Roey Services
Illustratie | UAU collectiv - Artem - Van Roey Services

Bewel is een maatwerkbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werk stelt. Met 2.200 medewerkers en 9 vestigingen is Bewel een van de grootste werkgevers van Limburg. Het huidige hoofdkantoor in Diepenbeek voldoet niet langer aan de moderne energiestandaarden en aan het hedendaags comfort van een werkomgeving. Bewel besliste daarom om resoluut te kiezen voor een nieuw kantoor dat een pioniersrol moet vervullen qua innovatie, circulariteit en duurzaamheid. De DBME-opdracht werd gegund aan het consortium Artem, UAU collectiv en Van Roey Services. Ook MACOBO-STABO en Multis werken mee aan het project. 

Johan Bongaerts, algemeen directeur Bewel: “Als Bewel vinden we betrokkenheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen essentieel in onze bedrijfsvoering. Dit betekent ook dat we heel bewust hebben nagedacht over de duurzame ambities voor ons nieuw hoofdkantoor. We willen andere organisaties inspireren en een nieuwe duurzaamheidsstandaard zetten.”

Een conditiemeting van het volledige patrimonium van Bewel in 2019 wees uit dat het kantoorgebouw in Diepenbeek niet meer rendabel zou kunnen gerenoveerd worden. Daarom werd er een ambitieus programma van eisen opgesteld om een nieuw kantoorgebouw te bouwen.

Vooraf werden de mensen van Bewel die gebruik zullen maken van het nieuwe hoofdkantoor uitgebreid bevraagd, om het ontwerp optimaal af te stemmen op hun wensen. Als leidraad voor het nieuwe kantoor werd de duurzaamheidsmeter GRO van de Vlaamse overheid gehanteerd. Het ontwerp voor het nieuwe gebouw zet dan ook in op circulariteit.

 

Eyecatcher

Een vraag tot ontwerp, bouw, technisch onderhoud en energieprestatiegarantie werd in de markt gezet en de opdracht werd gegund aan het consortium Artem, UAU collectiv en Van Roey Services.

Robbert Errico, architect bij UAU collectiv: “Bewel heeft terecht grote plannen op de site in Diepenbeek. De nieuwe infrastructuur zal de centrale diensten huisvesten op een flexibele en commerciële manier. Met het nieuwe gebouw en de hertekening van de volledige site wordt Bewel ook zichtbaar voor zijn omgeving en vormt het nieuwe kantoor een eyecatcher met een eigen karakter en specifieke uitstraling.”

 

Flexibel, massief en inert

Het finale ontwerp is een eenvoudige maar ingenieuze gebouwstructuur die flexibiliteit, massiviteit en inertie vooropstelt. Het principe van flexibiliteit wordt eveneens doorgetrokken in de gevel. Die kan gezien worden als onafhankelijk van het betonskelet en bestaat volledig uit glas. Op die manier hebben de werkplekken ook een mooi uitzicht op de buitenomgeving, wat bijdraagt tot een betere ruimtelijke ervaring in het gebouw.

Het grote voordeel is de natuurlijke lichtinval. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid daglicht in belangrijke mate bijdraagt aan de gezondheid / het werkgeluk van de werknemer en dus ook zijn of haar productiviteit.

 

Paviljoen met iconische luifel

Het gebouw wordt rondom rond voorzien van een iconische en monumentale luifel van maar liefst 8 meter breed. Deze zorgt voor de filtering van het licht op de gevel en voorkomt oververhitting in de zomer en de tussenseizoenen.

Het eindresultaat is een paviljoen dat zich zal inbedden in het landschap. De glazen gevel van 7,50 meter hoog en de luifel van 8 meter geven het totaal volume een monumentale en iconische proportie. De symmetrische aanpak in grondplan en flexibele vloerplaten geven de mogelijkheid de indeling vrij te bepalen en in de toekomst op eenvoudige wijze aan te passen. Hetzelfde is toepasbaar voor de buitengevel en de technieken.


Heldere circulatie

Een heldere en eenvoudige circulatie tenslotte is essentieel om de volledige site te organiseren. Door vrachtwagens en auto’s te scheiden van de trage weggebruiker, zet het ontwerp maximaal in op verkeersveiligheid. Op de site (die nu wordt gekenmerkt door veel beton) worden de nodige groene zones tussen de verschillende gebouwen voorzien om het welzijn van zowel bezoekers als werknemers te bevorderen.
 

Comfort as a service

Ronny Van Doninck, algemeen directeur Artem: “Samen met de innovatiecel en drie bedrijven binnen onze groep (Artem, Van Roey Services en IFTech) zorgden we voor een competitief en vooruitstrevend voorstel. Het programma van eisen opgesteld door Bewel werd omgezet naar een slim en duurzaam ontwerp waarbij niet enkel het onderhoud van de technische installaties, het dak maar ook en een energieprestatiecontract met garanties voor de kwaliteit van binnenklimaat over een periode van 20 jaar wordt gegarandeerd. De combinatie van deze elementen is uniek voor een nieuwbouw in België. Door een optimaal evenwicht te bieden tussen comfort en energieverbruik bieden we ‘comfort as a service’.”

“Voor het duurzaam koelen en verwarmen van het gebouw voorziet IFTech een koudewarmteopslag (KWO) waarbij gebruikt wordt gemaakt van ondiepe geothermie. Zo kunnen de gebruikers van het gebouw in elk seizoen genieten van een gezond en aangenaam binnenklimaat. Het aanbieden van zo’n duurzame totaaloplossing is enkel mogelijk door vanaf dag één in een bouwteam samen te werken met alle betrokken partijen, zoals onder meer met Multis en MACOBO-STABO. Het is cruciaal om alle kennis en expertise van bij de ontwerpfase mee te nemen. De kost van een gebouw stopt immers niet na de bouwfase. Door van bij het begin slimme en duurzame keuzes te maken en beslissingen op elkaar af te stemmen kunnen we de Total Cost of Ownership in belangrijke mate beïnvloeden. Enkel zo komen we tot een holistische kijk op het ontwerp. Daarnaast bouwen we eerst virtueel in een BIM-model met dynamische simulaties van het energieverbruik.”

De werken zouden starten in het voorjaar van 2022. Een jaar later is de verhuis gepland. 

GERELATEERDE DOSSIERS