Doorzoek volledige site
13 september 2021 | STEF PENNEMANS

Nieuwe fiets- en voetgangersbruggen Mernissi en Marchi verbinden kanaalzone Brussel

De Mernissibrug Illustratie | Beliris

Twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen over het kanaal van Brussel zijn geopend. Brug Marchi bij het metrostation Graaf van Vlaanderen en Mernissi bij de Ninoofsepoort. Samen dragen ze bij aan de verbinding tussen de oevers van Brussel en Sint-Jans-Molenbeek. In samenwerking met ontwerpbureau Arcadis, verwezenlijkte publieke bouwheer Beliris reeds verschillende ingrepen die de kanaalzone op gebied van mobiliteit en leefkwaliteit fel verbeteren. 

De twee nieuwe bruggen zijn het culminatiepunt van de grote werken in de wijk, uitgevoerd door Beliris over een periode van 10 jaar. “Samen met de aanleg van een park, de herinrichting van de openbare ruimte aan de Ninoofsepoort en de herinrichting van de oevers aan het kanaal met zijn wandelpad voor voetgangers en fietsers, vormen deze bruggen het sluitstuk van onze ambitieuze visie in hoe de openbare ruimte ervoor kan zorgen dat mensen er komen wandelen, sporten en elkaar in de buurt ontmoeten,” legt Karine Lalieux als minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie verantwoordelijk voor Beliris uit.
 

Brussel verbinden

In het voorjaar werden de bruggen per boot van Gent naar Brussel vervoerd. Sindsdien zijn de aansluitingen met de kades gemaakt en de bekleding, verlichting en leuningen aangebracht. “Het kanaal is te lang een scheidslijn geweest voor onze stad,” zegt Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit. “Ik ben blij dat deze bruggen, samen met de Suzan Daniel-brug en op langere termijn de heraanleg van het Saincteletteplein, de twee oevers van het kanaal geleidelijk aan definitief met elkaar zullen verbinden.”
 

Van grijs naar groen

Langs het kanaal Brussel-Charleroi ligt de kleine westelijke ring van Brussel. Vroeger een drukke verkeersknoop met een gebrek aan veilige infrastructuur. Niet fietsvriendelijk en een ongezellige, betonnen omgeving. Nu is deze omgeving getransformeerd naar een groene omgeving die Brussel en Sint-Jans-Molenbeek vlot verbindt. Dankzij een hoge inzet op openbaar vervoer en de aanleg van de twee bruggen.
 

Vrouwenrechten  

Niet toevallig is de naamkeuze van de bruggen ook geïnspireerd door personen die mensen verbinden. De brug bij de Ninoofsepoort heet Fatima Mernissi. Een Marokkaanse sociologe en schrijfster die in 2015 overleed en haar leven wijdde aan het feministische gedachtegoed en de vrijheden van Noord-Afrikaanse vrouwen.

Loredana Marchi is de naam van de brug bij het metrostation Graaf van Vlaanderen. Zij was plaatselijke pionier op het gebied van integratiewerk. Ze zet zich meer dan 30 jaar in voor de versterking van de rechten van de vrouwen in de wijken van de kanaalzone.
 

Samenwerkingen

De werken van dit project werden uitgevoerd onder leiding van Beliris, in samenwerking met de aannemers Denys en Aelterman en het studiebureau Arcadis. De realisatie heeft een jaar geduurd en kostte 3,5 miljoen euro. Arcadis stond in voor het volledige projectmanagement van vergunning tot uitvoering, inclusief bijzondere studies zoals historisch onderzoek en verkeersstudies.

GERELATEERDE DOSSIERS