Doorzoek volledige site
20 september 2021

51N4E en Point Supreme Architects ontwerpen nieuwe ontmoetingsplek op C-mine

Illustratie | 51N4E
Illustratie | 51N4E
Illustratie | 51N4E
Illustratie | 51N4E
Illustratie | 51N4E

Het 31 hectare grote C-mine in Genk is in de loop der jaren uitgegroeid tot een hybride internationale site met diverse functies en uitgangspunten. Studenten, ondernemers, bezoekers, inwoners, kunstenaars,… trekken er naartoe en banen zich dagelijks een weg door het landschap van erfgoed, architectuur en groen. In dat ‘veld’ herrijst weldra een nieuwe cluster van gebouwen, ontworpen door het Brusselse bureau 51N4E in samenwerking met Point Supreme Architects (Athene). De gebouwen zullen gebruikt worden door de nieuwe kunstorganisatie die voortvloeit uit de fusie van CIAP, platform voor actuele kunst, en FLACC, werkplaats voor beeldende kunstenaars. Over hun visie op C-mine en Winterslag en andere recente projecten zal 51N4E op 19 oktober een lezing geven in C-mine. Deze lezing wordt gegeven door Dieter Leysen van 51N4E in duo met Konstantinos Pantazis of Marianna Rentzou van Point Supreme. Alle info over de lezing en een inschrijflink kan je terugvinden op de website van Architectuurwijzer

In de zone achter de hogeschool LUCA School of Arts verrijst een groep van gebouwen, in een ontwerp van het Brusselse architectenbureau 51N4E en Point Supreme Architects (Athene). Ze zijn enerzijds een nieuwe plek op het snijpunt van kunst, geschiedenis, de buurt en het landschap, maar hebben ook een belangrijke pilootfunctie binnen de toekomstplannen van C-mine. Louise Osieka (Directeur-Intendant C-mine): “Deze nieuwbouw kadert in een ruimer masterplan voor C-mine en omgeving dat momenteel wordt uitgetekend. Hierin manifesteert de ambitie om de site volledig open te plooien en bezoekers – ongeacht hun motief – te prikkelen om die publieke ruimte te ontdekken. Met deze uitbreiding zetten we alvast een belangrijke stap in de verankering van C-mine als een artistieke haven met internationale allure.” 

Het ontwerp is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen 51N4E, Point Supreme, stad Genk, CIAP en FLACC met bijkomende financiële steun vanuit Vlaanderen. 

 

Cluster van gebouwen en buitenruimte

Het ontwerp vertaalt zich als een cluster van vier elementen: de kunsthal, de werkplaats, het voorplein met serre en een ommuurde tuin met residentieplek. De kunsthal, een ingevulde en bekleedde betonstructuur, wordt een multifunctionele tentoonstellingsplek. De werkplaats herbergt ateliers en studio’s, naast een gedeelde werkplaats en een ontmoetingsplek. Het gebouw met industriële look heeft twee uitkragingen, waarvan de één vorm geeft aan de buitenwerkplaats en de ander aan de ateliergang. De twee gebouwen zijn intens verweven met de buitenruimten: het voorplein en de gemeenschappelijke tuin. De stenen tuinmuur speelt een sleutelrol in de integratie van de onderdelen. De serre staat als een zelfstandige structuur op het voorplein en dient als multifunctionele ruimte voor presentatie, experiment en ontmoeting. De relatie tussen binnen en buiten wordt georkestreerd door onder meer gevelopeningen en uitnodigende functies, zoals een raam als ontmoetingsplek. Het plein en de tuin zijn tevens publieke ruimtes. Ook de kunsthal en de ontmoetingsplek zijn ruim toegankelijk.

Freek Persyn (51N4E): “Het ontwerp speelt op twee schalen: die van het uitgestrekt landschap met industriële gebouwen, en die van het alledaagse, het menselijke, het dorpse. Ze vormen samen één project, een verzamelplek. Groots, maar menselijk.”

 

Een plek voor de fusie CIAP-FLACC

CIAP is een platform voor hedendaagse kunst, opgericht in 1976 door een burgercollectief. De organisatie is gestructureerd naar het model van een Kunstverein en biedt naast tentoonstellingen ook lezingen, atelierbezoeken en kunstuitstappen aan en brengt regelmatig kunstenaarsedities uit. In afwachting van de nieuwbouw is CIAP momenteel al tijdelijk gevestigd op C-mine, in het hoofdgebouw van de site. FLACC is een werkplaats voor beeldende kunstenaars met zetel in Genk. Als werkplaats biedt het organisatorische, inhoudelijke en technische ondersteuning aan beeldende kunstenaars. Jaarlijks worden maximaal 12 kunstenaars – uit binnen- en buitenland – geselecteerd om hun projecten binnen de werking van FLACC te kunnen realiseren. Schepen Anniek Nagels: "FLACC verlaat hiermee ook zijn huidige zetel in het Genkse Casino Modern. Om de vrijgekomen ruimte binnen dit waardevolle historische gebouw optimaal in te vullen gaan we de komende maanden in gesprek met verschillende culturele actoren en verenigingen in onze stad. De bestemming zal alleszins een culturele inslag hebben, met de nodige aandacht voor het brede veld van de niet-professionele kunsten. Zo blijft het Casino van en voor de Genkenaar."

CIAP en FLACC besloten eerder dit jaar dat een fusie de beste richting is voor hun gedeelde toekomst. De nieuwe organisatie zal de sterktes en werking van beide partners combineren.

De oplevering van het project is voorzien in het voorjaar van 2023.