Doorzoek volledige site
01 oktober 2021 | LIESBETH VERHULST

BOB361 architects ontwerpt nieuwe school en passiefwoningen in hartje Brussel

Illustratie | bob361 architects
Illustratie | bob361 architects
Illustratie | bob361 architects
Illustratie | bob361 architects

In de Zennestraat in Brussel is zopas de bouw gestart van een nieuwe Nederlandstalige kleuter- en lagere school voor 240 leerlingen. Het ontwerp van BOB361 architects zet voluit in op beleving en op duurzaamheid, door onder meer de contour van de site te bekleden met kokospanelen waarop inheemse planten kunnen groeien. Naast de school komen 15 passiefwoningen in beheer van de Grondregie van de stad Brussel.

De nieuwbouw zal niet alleen dienst doen als school. De lokalen zullen ook maximaal worden ingezet voor naschoolse en buitenschoolse activiteiten, met onder andere de bib en de turnzaal.

De grote uitdaging van het project was het inpassen van een omvangrijk programma op een beperkte site en het stroomlijnen van de verschillende gebruikersgroepen: bewoners van de appartementen, leerlingen, ouders, schoolpersoneel en gebruikers van de naschoolse infrastructuur. Het gebouw is tevens gelegen middenin het dense stadscentrum van Brussel, waardoor akoestiek en het betrekken van de buurt ook van belang waren.


Spel van niveaus en hellingen

De school is gelegen in het binnengebied en op de gelijkvloerse verdieping langs de Zennestraat. Dit gelijkvloers wordt zo transparant mogelijk gehouden om de buurt maximaal te betrekken bij het schoolgebeuren. Op de hogere verdiepingen zijn de appartementen gelegen, met dubbelhoge terrassen. Het ontwerp speelt met niveaus en hellingen waardoor er voor de lagere school en kleuterschool afscheiden plekken ontstaan met interessante relaties tussen de verschillende niveaus.


Beleving

Het ontwerp draait dan ook om de beleving van de gebruikers: speelse relaties tussen binnen- en buitenruimtes, overvloedige natuurlijke lichtinval door de inplanting van vrijstaande volumes, flexibel in te richten lokalen, circulatieruimtes als vrije en dynamische ruimtes in plaats van de klassieke statische gangen en een aangename akoestiek zowel binnen als op de speelplaats door het gebruik van absorberende kokospanelen tegen de tuinmuren.


Duurzame school

Diezelfde kokospanelen worden begroeid met inheemse plantensoorten om de biodiversiteit op de site te verhogen. De vloer van de speelplaats wordt bedekt met doorlaatbaar rubber, ideaal voor de waterbeheersing van de site en voor de akoestiek. De gevels van de school worden bekleed met een zeer duurzame houtsoort. Bij de afbraak werden heel wat materialen zoals schrijnwerk en bakstenen gerecupereerd voor hergebruik in andere projecten.

Naast de architecturale duurzaamheid die tot uiting komt in de flexibiliteit van het gebouw en de mogelijkheid tot naschools gebruik, wordt ook ingezet op de technische aspecten van duurzaamheid. De woningen en de school zijn zeer goed geïsoleerd en voorzien van zonwering. Op het dak van de school en de woningen worden zonnepanelen geïnstalleerd. Er is nachtkoeling voorzien via automatisch open gestuurde ramen. De luchtgroepen worden uitgerust met een warmtewiel voor warmte‐ en vochtrecuperatie en de ventilatie is vraaggestuurd (op basis van CO2-meting) om het verbruik van de hulpenergie zo beperkt mogelijk te houden.