Doorzoek volledige site
12 september 2013 | KEVIN MOENS

Meer dan 6.000 vierkante meter zink voor Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent

In het in aanbouw zijnde Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent wordt meer dan 6000 m² VMZINC op dak en gevel aangebracht. Twee extremen moesten verzoend worden: een hoge graad van beveiliging enerzijds en een kwalitatief open en warm leefklimaat ter bevordering van de geestestoestand van de patiënt anderzijds. Zink is veilig en vandaalbestendig, maar ook esthetisch en warm. Daarbij gaven de snelle plaatsingsmogelijkheden mede de doorslag.
In het in aanbouw zijnde Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent wordt meer dan 6000 m² VMZINC op dak en gevel aangebracht. Twee extremen moesten verzoend worden: een hoge graad van beveiliging enerzijds en een kwalitatief open en warm leefklimaat ter bevordering van de geestestoestand van de patiënt anderzijds. Zink is veilig en vandaalbestendig, maar ook esthetisch en warm. En bovenal duurzaam en snel te plaatsen.
VMZINC: esthetisch en veilig

“Uit therapeutische overwegingen hebben we veel glas gebruikt en in de paviljoenen werken we met patio’s die voor licht en transparantie zorgen”, vertelt Pieter De Smet van Abscis Architecten. “Het glas diende aan tal van randvoorwaarden te voldoen, waarbij de veiligheidseisen primeerden. De gebruikte beglazing is dan ook extreem kwalitatief op alle vlakken. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor zink. De daken van de paviljoenen en de bovenkant van de gevels worden met zink bekleed omdat het natuurlijk aanvoelt en in harmonie is met de gereduceerde baksteen die wordt gebruikt. Zink is ook een enorm veilige keuze. Het toegepaste systeem van VMZINC is in geen geval te manipuleren.”

“Een ander heel belangrijk aspect bij de keuze van de materialen”, vervolgt de architect, “is de gebruiksduurzaamheid. Alle gebruikte materialen dienen corrosiebestendig, slijtvast en eenvoudig te onderhouden zijn. Waar mogelijk werd ook recycleerbaar materiaal gebruikt. De VMZINC-oplossingen beantwoorden aan al die criteria. Ze vragen nauwelijks onderhoud, zijn volkomen waterdicht, bestand tegen de grillen van de natuur en tot 100% recycleerbaar en ze kennen een uitzonderlijk lange levensduur.”

De VMZINC at WORK-partner-installateur Verhoye-Dult neemt de zinkwerken voor zijn rekening. Een grote opdracht, want maar liefst 5.000 m² dak worden met VMZ Staande Naad bedekt, 800 m² gevel met VMZ Staande Naad en 300 m² gevel met VMZ 333 Gevelpanelen ST.”
Architecturale evenwichtsoefening

“Het architecturaal ontwerp van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent is van de hand van het bureau de Jong Gortemaker Algra uit Rotterdam”, legt Pieter De Smet uit. “Abscis stond in voor de technische uitwerking, de coördinatie van het ontwerpteam en de opvolging van de werken.”

“Het programma van eisen”, aldus Pieter De Smet, “was heel specifiek en combineerde de eisen van de zorgsector - in dit geval de psychiatrie - met de beveiligingseisen van een penitentiaire inrichting. Terwijl de zorg gediend is met licht en zicht en eerder en een open architecturaal karakter vraagt, stuurden de beveiligingseisen van de Federale Overheidsdienst eerder aan op een gesloten architectuur. De uitdaging lag erin deze tegenstellingen met elkaar te verenigen.”