Doorzoek volledige site
22 oktober 2021

DETOO Architects wint ontwerpwedstrijd vervangingsnieuwbouw WZC Huize Roborst in Zwalm

Illustratie | DETOO Architects
Illustratie | DETOO Architects
Illustratie | DETOO Architects
Illustratie | DETOO Architects
Illustratie | DETOO Architects
Illustratie | DETOO Architects

De vzw Zorgnetwerk Cur@-Z verhuist naar een nieuwe site in Munkzwalm waar er als PPS-project gebouwd wordt aan het prestigieus masterplan voor het woonuitbreidingsgebied. Het project voorziet residentiële en thuisondersteunende zorg- en dienstverlening in een woonzorghuis met 120 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum, assisentieflats en een kinderopvang. Het ontwerp van DETOO Architects i.s.m. Studieburo De Klerck kiest resoluut voor een beleving van kleinschaligheid met specifieke aandacht voor de leefbaarheid, lichtinval en geborgenheid.

Zowel vanuit de zorgvisie als vanuit het masterplan moet de architectuur kleinschaligheid ademen. Vier woonhuizen, vier compacte gebouwen zijn duidelijk leesbaar in het landschap. De bakstenen volumes met een licht glooiend dak maken de plek waar iemand woont heel herkenbaar. De leefschakels tussen de woonhuizen hebben een andere materialiteit en zijn veel transparanter naar het terras toe. “We evolueren hiermee voorbij het massieve beeld van het woonzorgcentrum, maar brengen speelse volumes die de kleinschalige en inclusieve visie in Munkzwalm verbeelden”, aldus Steven Decklerck van DETOO Architects.

De grote verwevenheid met de groene waterrijke omgeving en de doorwaadbaarheid in het ontwerp werden door de bouwheer enorm geapprecieerd.

DETOO Architects besteedde ook veel aandacht aan de lichtinval in het gebouw.  Het ontwerp creëert een gevoel van geborgenheid en speelt met een gradatie naar privacy ten opzichte van de marktpleinfunctie.


Prefab draagstructuur

In het gebouwconcept trachten de ontwerpers de draaglijnen in het gebouw niet al te ver uiteen te leggen, om zo tot een betaalbaar gebouw te komen.  De draagconstructie kan bestaan uit prefabbetonwanden, waarbij één van de muren in de gang als dragend kan worden beschouwd. De vloeren bestaan uit voorgespannen welfsels met een ter plaatse gestorte druklaag. De afdek van het gelijkvloers zal bestaan uit diezelfde voorgespannen welfsels op een balken- en kolomstructuur, voornamelijk beton en waar de secties te groot worden, staalprofielen.

 

Less is more

Het is de ambitie van het ontwerpteam om van deze nieuwbouw een duurzaam gebouw te maken. Er is gekozen voor een simpele en flexibele structuur met een dragende buitenschil en centrale kern. Alles ertussen is een vrij plan en kan vrij ingevuld worden of functioneren. De flexibiliteit maakt hiervan een duurzame investering.

“Het concept van duurzaamheid is hier meer van de aard ‘less is more’: een gebouw en installatie die door hun concept sowieso al zeer weinig energie nodig hebben. Zo kan bijvoorbeeld bewust gekozen worden voor bijvoorbeeld passieve koeling”, klinkt het bij Steven Deklerck.


Waterbuffering

De groene parking met waterbufferende opbouw zorgt voor een verantwoorde oplossing voor het parkeren op de site. Alle gebruikte materialen zijn waterdoorlatend en laten het regenwater doorsijpelen naar de fundering waar het gebufferd en vertraagd afgevoerd kan worden.

 

GERELATEERDE DOSSIERS