Doorzoek volledige site
28 oktober 2021

AR-TUR pakt uit met de Toolbox Dorpse Architectuur

Illustratie | AR-TUR
Buurschap De Blokskens, Zandhoven - Happel Cornelisse Verhoeven Architecten Illustratie | Karin Borghouts
Sociale woningen Schaerdeke, Lo - Architectenbureau Bart Dehaene Illustratie | Dieter Van Caneghem

AR-TUR pakt uit met de Toolbox Dorpse Architectuur. Het handboek toont hoe de woonkwaliteit in de dorpse context beter kan met een ruime selectie van inspirerende voorbeelden en aan de hand van verschillende tactieken en figuren. 

 

Meervoudig wonen voor meer levenskwaliteit

Dat we zuiniger moeten omspringen met ruimte, ook in onze dorpen, dat is duidelijk. Jammer genoeg vallen de dorpskernen maar al te vaak - onder het mom van een verdichtingsdiscours - ten prooi aan generieke appartementsgebouwen die niet bijdragen aan de verblijfskwaliteit, de leefbaarheid of de klimaatrobuustheid van het dorp. Door het wonen te bundelen, kan je wel meer kwaliteit creëren. Maar hoe kan dat meervoudig wonen er precies uitzien? Hoe bereik je verdichting zonder verschraling van de open ruimte? Hoe zorg je ervoor dat kernversterking het dorp ook toekomstbestendiger maakt?
 
Aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden probeert AR-TUR op deze en veel andere vragen in dit boek antwoorden te vinden. Maar ook handvaten te bieden en randvoorwaarden te bepalen om kwaliteitsvol samenleven mogelijk te maken. Want individuele architectuurprojecten kunnen wel degelijk een verschil maken voor de verblijfskwaliteit van een dorp. Elke ingreep biedt namelijk kansen om de dorpskern te versterken en er de levenskwaliteit te verbeteren.

 

“Nadenken over de ontwikkeling van toekomstbestendige dorpsomgevingen in Vlaanderen en over een vitaal architectuurklimaat in de Kempen past voor ons in de ruimere klimaatproblematiek. Het recente VN klimaatrapport en de ongeziene confrontatie met de gevolgen op het terrein illustreren de nood aan een aangepaste ruimtelijke ordening en aanpak van de gebouwde omgeving”, aldus Miek De Kepper, voorzitter AR-TUR


Figuren en tactieken voor meervoudig wonen

AR-TUR toont in het boek figuren voor meervoudig wonen: de vele mogelijkheden die er bestaan om woningen te koppelen, te stapelen of te schikken zodat ze een compact geheel vormen. Aan de hand van talrijke voorbeelden doet het boek diverse woonvormen met kleurrijke termen als Meerlingwonen, Tetriswonen, Dwarsligger of Parkwonen uit de doeken.
 
Tenslotte wordt dieper ingegaan op de tactieken voor dorpse architectuur. Het zijn ruimtelijke ingrepen die kwaliteiten toevoegen of bewaren zoals het vrijlaten van zichtassen, het versterken van open ruimte of het verzachten van eigendomsgrenzen. Ze scheppen ruimte voor het dorpse leven.
 
Het uiteindelijke doel van dit boek? Het garanderen van goed wonen voor zoveel mogelijk mensen in een gezonde, aangename en klimaatbestendige leefomgeving.

 

Waarom een toolbox?

De Toolbox Dorpse Architectuur is een uitnodiging om zelf aan de slag aan, om het gesprek aan te knopen over wat nu precies goede dorpse architectuur is en om de ontwerpconcepten uit te testen op het terrein. Het biedt handvaten aan en helpt de randvoorwaarden te bepalen voor een goed proces. Met deze toolbox trekt AR-TUR de komende tijd de dorpen in om het gesprek verder te zetten.

 

Negen projectverhalen

In het boek is er veel aandacht voor inspirerende voorbeelden omdat AR-TUR gelooft dat die kunnen aanzetten tot verandering: Meer bepaald hgaat het om: onderstaande projecten:

 • Schaerdeke, Lo - Architectenbureau Bart Dehaene
  Sociale woningen in dialoog met de historische dorpskern
 • Brouwerijsite Meer - AIDarchitecten
  Tussen dorpsbouwerij en familitère
 • Erfwoningen, Leupegem - ectv architecten Els Claessens Tania Vandenbussche
  Doorzonwoningen rond een groen erf
 • Midden, Boechout - BUUR, BULK architecten, FVWW Architecten, KOMAAN! Architecten, BINST Architects, BUUR-ARA
  Eperimentele parkwijk op post-industriële grond
 • Huis Perrekes, Oosterlo - NU architectuuratelier
  Een nieuwe betekenis voor het dorp
 • Appartementen Zandvoordsestraat, Oudenburg - ampe.trybou architecten
  Subtiele ingrepen met een groots effect
 • Woonerf Herberg Godelieve, Gistel - Witherford Watson Mann Architects, BB, LMS Vermeersch
  Ruimte voor mensen en erfgoed
 • Korbeek Winners, Leuven - Carton123 architecten
  Genereuze appartementen met gemeenschappelijke tuin
 • Buurschap De Blokskens, Zandhoven - Happel Cornelisse Verhoeven Architecten
  Duurzame woningen met oog voor genereuze details