Doorzoek volledige site
15 november 2021

Gerestaureerd Stationsgebouw herstelt ontmoetingsplek van statiewijk in ere

Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron

In de Statiewijk in Deerlijk kreeg het voormalig stationsgebouw met erfgoedwaarde, na een lange periode van leegstand en inactiviteit, een nieuwe bestemming die zijn vroegere functie van ontmoetingsplaats en kruispunt van reizigers in ere herstelt. De herbestemming resulteerde in een drievoudige invulling: logies, appartement en brasserie. Het resultaat is het werk van een respectvolle restauratie samen met een hedendaagse invulling van het nieuwe programma.

Het station ligt ten zuiden van de dorpskern van Deerlijk, langs de spoorweg Kortrijk-Brussel. De aanleg van de spoorweg in 1868 werd gevolgd door de bouw van een station in 1892. Dit vormde de aanzet tot de aanleg van de huidige Stations- en Pladijsstraat en het ontstaan van het gelijknamige gehucht. 

92 jaar later, in 1984, werd het gebouw buiten dienst gesteld. Nog eens 16 jaar later verwierf Karel Casier, bestuurder bij recyclagebedrijf Casier Recycling, het stationsgebouw als eigendom in 2000. Casier: “Ons recyclagebedrijf grenst aan de spoorweglijn. Toen we tijdens uitbreidingswerken ons nieuwe bureelgebouw inplantten op onze site, kwamen we tot de vaststelling dat de helft van het gebouw op onze grond stond, maar ook voor de helft op grond van de NMBS die we toen huurden. Omdat we onze bouwplannen toch wilden realiseren zoals voorzien, hebben we na overleg met de NMBS niet alleen de grond die we huurden, maar heel de site met daarop het stationsgebouw aangekocht.”

 

De vraag: Erfgoed nieuw leven inblazen, maar hoe?

Casier koesterde als eigenaar al geruime tijd de intentie om deze ontmoetingsplaats, als kruispunt van reizigers, terug in ere te herstellen. “De aanleiding voor de uiteindelijke herbestemming gaat ver terug in de tijd, toen het stationsgebouw nog eigendom was van de NMBS. Vroeger bevond er zich een buurtcafé op de hoek aan onze bedrijfssite: Café de Wachtzaal. Het café moest helaas plaats ruimen voor noodzakelijke uitbreiding van onze parking. Een jammere zaak voor de buurt, waardoor ik in een bui van idealisme de buurt beloofde om hen ooit terug een café te schenken…” Naarmate de tijd vorderde, groeide de nood aan een duchtige restauratie van het stationsgebouw.

[...]

Het volledige artikel lees je hier