Doorzoek volledige site
30 november 2021

Oproep aan ontwerpers: bouw van een kinderdagverblijf in Schaarbeek

Illustratie | Séverin Malaud

De Brichautstraat in Schaarbeek is dichtbebouwd en de auto is er alomtegenwoordig. De gemeente kon er een voormalige garage kopen en koestert de ambitie de site om te bouwen en er een gebouw op te trekken met 50 kinderopvangplaatsen en een wijkcentrum voor de jeugd. Deze nieuwe voorziening moet open en gastvrij zijn om deze familiale wijk in de buurt van het Liedtsplein ademruimte en een ontmoetingsplaats te bieden.

De nadruk van het herontwikkelings- en renovatieproject moet liggen op de transversale duurzame aanpak en op innovatieve oplossingen. Het gebouw zal moeten voldoen aan de energieprestatienormen. Er moet daarbij worden gestreefd naar het gebruik van duurzame materialen, via hergebruik of uit een korte keten en naar bouwmethoden die omkeerbaar en demonteerbaar zijn.

De gemeente Schaarbeek is dus op zoek naar een multidisciplinair team (architectuur, landschap, stabiliteitsengineering en engineering inzake speciale technieken, EPB, akoestiek en gezondheids- en veiligheidscoördinatie) voor een volledige ontwerpopdracht in het kader van het Duurzame Wijkcontract Heuveltje.


BUDGET: €1.942.500 excl. BTW
ERELOON: vastgesteld op 13,10% van het bedrag van de werken excl. btw
VERGOEDING: €4.000

UITERSTE INDIENINGSDATUM: 14.01.2022 om 12u00
LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN