Doorzoek volledige site
06 december 2021 | FILIP CANFYN

Steen & Been: P(f)auzeknop

Illustratie | Wikimedia Commons

Onze huiscolumnist Filip Canfyn leest, eerst in de krant, daarna op de gemeentelijke website, dat Zwijndrecht anderhalf jaar op de pauzeknop zal drukken bij aanvragen van omgevingsvergunningen voor vooral verkavelingen en meergezinswoningen. Moedig en verstandig, eerlijk en bescheiden maar voor hoelang?

Vanaf 1 december 2021 geldt in Zwijndrecht het ‘Tijdelijk beslissingskader bijkomende woongelegenheden’. Dit document van  14 bladzijden wordt gemotiveerd vanuit eerlijkheid en bescheidenheid, twee zeldzame kenmerken van lokale bestuurders en ambtenaren.

Wat is er gaande? Zwijndrecht, een expansievat van het vijfentwintig maal grotere Antwerpen, kent een bouwdruk, die te hoog wordt voor een college en een administratie van geen 20.000 inwoners. En naast het behappen van gretige woningboeren moet bovendien het bootje drijvende gehouden worden op de woeste baren van de Oosterweelverbinding, de havenuitbreiding, de E17-ontwikkeling en nu ook nog de PFAS-smeerlapperij. Ga er maar aan staan. De groene schepen van ruimtelijke ordening en zijn medewerkers hebben ook maar twee handen en één hoofd.

Eerlijk en bescheiden wordt gezegd: wij moeten David weerbaarder maken tegen Goliath, wij moeten steviger in onze schoenen staan, wij moeten duidelijker onze visie vastleggen. Zwijndrecht wil tijd kopen en besluit een pauze van anderhalf jaar in te lassen. In die periode worden geen grootschalige niet-opportune projecten meer behandeld of vergund om te vermijden dat deze later in strijd blijken te zijn met de gewenste ruimtelijke ordening. Voor de goede verstaander: het college wil geargumenteerd weerwerk kunnen bieden tegen al die verkavelings- en appartementpromotoren, die denken dat ze een kleine gemeente in hun zak kunnen steken en hun voeten kunnen vegen aan kernversterking en dorpsindentiteit. En Zwijndrecht wil bovenal tegenhouden dat nog gebouwd wordt op grond, die morgen zo vervuild als de pest blijkt te zijn. Dat is moedig en verstandig. Zonder meer. Dat toont een verantwoordelijkheidszin, die te zelden voorkomt.

Wuustwezel werd in 2016 de eerste gemeente met een tijdelijke bouwstop in afwachting van een expliciete visie op ruimte en wonen. Andere gemeenten durfden het voorbeeld volgen maar werden soms teruggefloten door beroepsprocedures, die door lokale oppositie of misnoegde promotoren werden aangespannen. Benieuwd hoe men gaat omgaan met Zwijndrecht, dat eigenlijk zegt dat het zelf wil uitmaken wat goed is voor de gemeente en dat de grote meneren en belangen maar even moeten wachten.

GERELATEERDE DOSSIERS