Doorzoek volledige site
15 september 2013 | KEVIN MOENS

Eerste beelden beschikbaar van het ontwerp voor het gevangenisdorp in Haren

Staatssecretaris Servais Verherstraeten heeft de eerste beelden vrijgegeven van het vernieuwend ontwerp voor het gevangenisdorp in Haren. Momenteel lopen de contractbesprekingen met de voorkeursbieder - het consortium Cafasso - die moeten leiden tot de definitieve toewijzing en de afsluiting van het DBFM-contract.
Staatssecretaris Servais Verherstraeten heeft de eerste beelden vrijgegeven van het vernieuwend ontwerp voor het gevangenisdorp in Haren. Momenteel lopen de contractbesprekingen met de voorkeursbieder - het consortium Cafasso - die moeten leiden tot de definitieve toewijzing en de afsluiting van het DBFM-contract (het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud) van een nieuw gevangeniscomplex voor 1.190 gedetineerden dat eind 2016/begin 2017 beschikbaar zal zijn.
Het gaat om een totaal vernieuwend concept, een echt gevangenisdorp. Het complex zal namelijk uit 8 entiteiten bestaan, waaronder drie mannengevangenissen, twee vrouwengevangenissen, een afdeling voor geïnterneerden en een jeugdinstelling. Daarnaast is er ruimte voor een rechtbank, een sportcomplex, een werkatelier, bezoekzalen, een hospitaal en een kantoor voor het veiligheidskorps.
Het basisprincipe om een humaan detentiebeleid uit te voeren vertaalt zich in het ontwerp van het gevangeniscomplex. Hierbij wordt afgestapt van het panoptisch T-model of stervormig gebouw (het Ducpétiaux-model) en wordt gekozen voor kleinschaliger bouwvolumes. Deze volumes refereren naar een dorpsstructuur waarbij het gemeenschapsgebouw kan vergeleken worden met het gemeentehuis en de clustergebouwwen met meergezinswoningen. In het gemeenschapsgebouw zullen de zittingszalen, de controlekamer, het onthaalcomplex, de sporthal, de bezoekersruimten, … worden ondergebracht. De cellen bevinden zich in de clustergebouwen.
Het ontwerp gaat op een creatieve wijze om met de bestaande hoogteverschillen van het bouwterrein. Hierdoor zullen zowel de buurtbewoners als de gedetineerden en de personen die in de gevangenis werken een gevarieerd uitzicht hebben. De gevangenismuur zal op een zo natuurlijk mogelijke wijze worden opgenomen in de bestaande omgeving. De muur zal zowel in baksteen als in beton worden opgetrokken. Natuurlijk groen, een dorpse schaal en herkenbare materialen dragen zo bij aan de humane condities van de gevangenis.
Voor het inkomgebouw zal een publiek plein worden gecreëerd en binnen de gevangenismuren zal een centraal plein alle gebouwen met elkaar verbinden. Dit plein wordt de schakel tussen wonen, werken en ontspannen.
Het gaat om een duurzaam project in de breedst mogelijke zin van het woord: verantwoord ruimtegebruik, integratie in de omgeving, sociaal-maatschappelijke implicaties, flexibiliteit, ecologische en energetische aspecten, onderhoud van materialen.
Beelden: Cafasso