Doorzoek volledige site
06 januari 2022

BDR en Carton123 winnen ontwerpwedstrijd voor Kappaertsite in Zwevegem

Illustratie | BDR - Carton123
Illustratie | BDR - Carton123
Illustratie | BDR - Carton123
Illustratie | BDR - Carton123
Illustratie | BDR - Carton123

Het gemeentebestuur van Zwevegem heeft zopas een ontwerper aangeduid voor de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen voor buitengewoon onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en vakantiekampen op de Kappaertsite. Na een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester kwam het team rond het Italiaanse BDR bureau en het Brusselse Carton123 architecten als winnaar uit de bus, met Joost Emmerik uit Rotterdam als landschapsarchitect. De ontwerpers deden een beroep op de onderzoeksgroep Research[x]Design van de KU Leuven voor de expertise rond buitengewoon onderwijs en autisme. Ook Sileghem & Partners (stabiliteit) en STir (technieken) maken deel uit van het ontwerpteam. 

Een veilige en aantrekkelijke publieke ruimte

In het voorstel dat op tafel ligt, gaan de ontwerpers voor een campus met verschillende paviljoenen. De kamerstructuur die zo ontstaat, zorgt voor aantrekkelijke open ruimtes, waarbij bezoekers worden getriggerd om deze te ontdekken. De campus is doorwaadbaar, en publiek toegankelijk.

De auto’s blijven aan de rand van het terrein. Op die manier wordt een veilige en aantrekkelijke publieke ruimte gecreëerd met meerdere groene ruimtes. Op de campus worden twee hoofdassen gecreëerd, die enkel tijdelijk verkeer toelaten voor o.a. laden en lossen. Hierdoor ontstaat een veilige circulatieroute.

 

Een campus die ontmoeting creëert

Het voorontwerp laat een goede spreiding van activiteiten toe op de site, voor onderwijs, kunstonderwijs, vakantiewerking en kinderopvang. De ontwerper besteedt extra aandacht aan een integraal toegankelijk ontwerp, en heeft meer specifiek ook aandacht voor de doelgroep van kinderen met ASS bij de inrichting van klassen, gangen en zicht op prikkelarme buitenruimte. Kortom, het ontwerp verzoent de verschillende partners op de site en nodigt uit tot ontmoeting.

De ontwerper kiest voor drie geschakelde kleine volumes in plaats van één volume. Door de keuze van drie gebouwen is ook de toegankelijkheid en het delen van gebouwen beheersbaar. Naargelang het gebruik kunnen (deel)gebouwen al dan niet afgesloten worden. Er wordt gekozen voor een warm materialenpalet dat aansluiting zoekt bij de omgeving, het groen en het kanaal.  De nieuwe gebouwen schakeren zich rond een open ruimte die als ontvangstplein kan fungeren.

In de gebouwen is er veel lichtinval en wordt gewerkt met een interessante gangstructuur. Iedere etage is voorzien van buitenruimtes. De klassen zijn helder en laten voldoende variatie aan inrichting toe. Door het toevoegen van de patio op de eerste verdieping wordt er een eigen intieme plek gemaakt voor de aangrenzende klassen, die naast het binnentrekken van licht ook de mogelijkheid biedt om de klasactiviteiten buiten de klas door te trekken in de patio. Voor de gebruikers ontstaat een kleinschalig, overzichtelijk en huiselijk geheel.

 

Campus voor de toekomst

Als norm voor de nieuwbouw wordt ‘Bijna-energieneutraal’ vooropgesteld. Om dit te behalen wordt een sterke focus gelegd op doorgedreven isolatie, luchtdichtheid, comfortabel en energiezuinig ventilatiesysteem, optimaal gebruiken van glas voor zonnewinsten en het gebruik van hernieuwbare energieën (warmtepomp en zonnepanelen).

Bij de planten- en bomenkeuze van de buitenaanleg zijn de creatie, ondersteuning en  versterking van de biodiversiteit een belangrijk aandachtspunt. Zo wordt op de platte daken een groendak voorzien, een ideale voedselbron voor bijen, hommels en vlinders.

Er wordt resoluut gekozen voor een gezonde en aangename omgeving. Hiervoor wordt ingezet op geluidscomfort met akoestisch robuuste oplossingen. Voor thermisch comfort wordt maximaal gebruik gemaakt van de zonwering, free-cooling en nachtspoeling (verhoogde thermische massa van de groendaken en het BEO-veld).

Uit de interessante uitbreidingsmogelijkheden die worden voorgesteld, blijkt ook een langetermijnvisie op de campus.

 

Andere genomineerden

Ook dmvA in samenwerking met het Deense Werk Arkitekter diende een ontwerpvoorstel in. Ook het ontwerp van Robbrecht en Daem architecten werd genomineerd. 
 

GERELATEERDE DOSSIERS