Doorzoek volledige site
07 oktober 2013 | JAN DANEELS

Lezing Vlaams beleid bijna-energieneutrale gebouwen op NZEB Symposium

Het is een belangrijke doelstelling van het Vlaamse energiebeleid om door een actief stimuleringsbeleid, innovaties in de bouwsector en een stelselmatige verstrenging van de energieprestatie-eisen, ervoor te zorgen dat tegen 2021 alle nieuwe gebouwen en een substantieel aantal bestaande gebouwen beantwoorden aan de bijna-energieneutrale eisen. Op 18 oktober zal Maarten De Groote, beleidsmedewerker van het Vlaams Energieagentschap, duiding geven bij het onderwerp tijdens zijn lezing op het NZEB Symposium in Brussel.
Het is een belangrijke doelstelling van het Vlaamse energiebeleid om door een actief stimuleringsbeleid, innovaties in de bouwsector en een stelselmatige verstrenging van de energieprestatie-eisen, er voor te zorgen dat tegen 2021 alle nieuwe gebouwen en een substantieel aantal bestaande gebouwen beantwoorden aan de bijna-energieneutrale eisen. Op 18 oktober zal Maarten De Groote, beleidsmedewerker van het Vlaams Energieagentschap, duiding geven bij het onderwerp tijdens zijn lezing op het NZEB Symposium in Brussel.Actieplan BEN-gebouwen

De Europese richtlijn ‘energieprestaties van gebouwen’ legt de lidstaten op dat tegen 2021 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal (BEN) moeten zijn. Voor overheidsgebouwen geldt deze verplichting vanaf 2019. In uitvoering van deze Europese richtlijn heeft het Vlaams Energieagentschap (VEA) in overleg met de stakeholders een actieplan bijna-energieneutrale gebouwen uitgewerkt. Na integratie van de feedback van de SERV en de Mina-Raad werd op 21 juni 2012 het finaal actieplan aan de Vlaamse Regering meegedeeld. In het najaar werd het Belgisch nationaal plan, waar het Vlaams actieplan BEN-gebouwen integraal deel van uitmaakt, bezorgd aan de Europese Commissie.

De doelstelling van het ‘Vlaams actieplan bijna-energieneutrale gebouwen’ is een maatschappelijk draagvlak te creëren voor bijna-energieneutrale gebouwen vanuit een gericht voorlopersbeleid, en dit door een constructieve samenwerking met de stakeholders. Op basis van de gedetecteerde knelpunten om BEN-gebouwen op grote schaal te realiseren, worden maatregelen en acties voorgesteld, verdeeld over 5 pijlers, met name: innovatie, integraal kwaliteitskader, communicatie, financiering en een regulerend energiebeleid. Momenteel worden de maatregelen en acties uit het actieplan bijna-energieneutrale gebouwen verder gerealiseerd met maximale betrokkenheid van de stakeholders.Nu Brussel Passief gaat en Vlaanderen binnenkort beslist over een BEN-definitie, kijkt het NZEB Symposium resoluut naar 2020 en verder. Met de organisatie van het NZEB Symposium wil de organisator resoluut voorbij passief kijken. Zij selecteerden dan ook een 20-tal deskundige sprekers uit binnen- en buitenland om hun kennis en ervaringen met u te delen. Naast een aantal lezingen over Nearly Zero Energy Buildings waaronder die van Maarten De Groote, zullen verder ook lezingen plaatsvinden rond innovatieve technologieën, casestudies rond nieuwe projecten, ventilatie en verwarming en financiële en wettelijke innovatie. Het symposium biedt een uitgelezen kans om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Een uitgebreid programma van de lezingen vind je hier. Inschrijven voor het symposium is verplicht. Via deze link kan je jezelf aanmelden.