Doorzoek volledige site
08 oktober 2013 | JAN DANEELS

Ar-Tur presenteert de Dag van de Architectuur 2013 in Turnhout

Op zondag 13 oktober vindt ook in Turnhout een deel van de activiteiten plaats van de Dag van de Architectuur. Als aftrap van de namiddag presenteert Ar-Tur een architectuurkaart voor Turnhout. Hierop zijn architectuurprojecten verzameld die een antwoord geven op de vragen voor de toekomst; prangende thema's als energie, vergrijzing en duurzaam ruimtegebruik komen aan bod.
Op zondag 13 oktober vindt ook in Turnhout een deel van de activiteiten plaats van de Dag van de Architectuur. Als aftrap van de namiddag presenteert Ar-Tur een architectuurkaart voor Turnhout. Hierop zijn architectuurprojecten verzameld die een antwoord geven op de vragen voor de toekomst; prangende thema's als energie, vergrijzing en duurzaam ruimtegebruik komen aan bod.
Daarnaast geeft architect van de fuifzaal waar de verwelkoming plaatsvindt, Lieven Achtergael, een korte toelichting op het ontwerp. Elle Verwaest, de cultuurbeleidscoördinator van Beerse, vertelt over de start van een onderzoeks- en ontwerptraject over wonen.Verder is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de rondwandeling in Parkwijk, waarbij de organisatie focust op renovatie en energie. Peter Vanommeslaeghe, directeur van huisvestingsmaatschappij DE ARK Wonen, wandelt met de bezoekers doorheen het hele project. Daarbij hoort een uitleg over de architectuur en stedenbouw van de wijk, de huidige nood tot renovatie en het onderzoek naar aardwarmte om de wijk mogelijk te verwarmen.

Aan het kanaal kunnen bezoekers vervolgens het advocatenkantoor van de hand van architecten Nagels en Verbraeken bezoeken. Architect Diederik Nagels is aanwezig voor een toelichting op het ontwerp. Ook de Stadsboerderij doet haar deuren open waarbij een uitleg voorzien wodt rond de werking van de nieuwe Stadsboerderij en de stadsontwikkeling op de Heizijdse velden in in Turnhout-Noord.

Openstelling Anco-site

De herbouw van het voormalig fabrieksterrein op de Anco-site is ook open voor het publiek. Deze werd ontworpen door onder meer Haverhals-Heylen architecten. Bezoekers kunnen het terras tussen de gebouwen bezoeken en Matexi stelt een modelwoning open. Architect Peter Haverhals zal aanwezig zijn om het ontwerp toe te lichten.

Kunstenaar Jef Geys stelde een onderzoek in naar hoe architectuur – en dan meer bepaald de aanwezigheid van natuurlijk licht – kunstwerken beïnvloedt. Dezelfde tien schilderijen werden op tien locaties in Europa en één in de VS opgehangen en gefotografeerd met enkel natuurlijk licht. De expositie 'Licht en Architectuur' is doorlopend open.

Praktische informatie over vertrektijden van de rondleidingen en openingsuren van de opengestelde ruimtes en exposities vindt u hier terug.