Doorzoek volledige site
09 oktober 2013 | JAN DANEELS

Shortlist 2020 Challenge - Zero Energy hoofdkantoor ESV Stebo en Ondernemersatelier

Onlangs reikte 2020 Challenge prijzen uit voor de meest duurzame en innovatieve bouwprojecten. Het Zero Energy hoofdkantoor ESV STebo en Ondernemersatelier van Buro B, Cenergie en BDA belandde na selectie door een vakjury op de shortlist. Op zondag 13 oktober is het een van de projecten die in Limburg open zijn voor het publiek op de Dag van de Architectuur.
Onlangs reikte 2020 Challenge prijzen uit voor de meest duurzame en innovatieve bouwprojecten. Het Zero Energy hoofdkantoor ESV Stebo en Ondernemersatelier van Buro BCenergie en BDA belandde na selectie door een vakjury op de shortlist. Op zondag 13 oktober is het een van de projecten die open zijn voor het publiek op de Dag van de Architectuur.Dit energiepositieve kantoor is een CO2-neutraal kantoorgebouw volgens de Passiefhuis-standaard dat zelf voldoende hernieuwbare energie opwekt om haar volledige energiebehoefte (zowel gebouw- als gebruikersgebonden energiegebruik) te dekken. Het gebouwgeïntegreerde pv-dak geeft het gebouw bovendien een erg aantrekkelijke look. De betonkernactivering zorgt voor een zeer aangenaam binnenklimaat zonder ongewenste tocht en zonder hinderlijk geluid.
Trias energetica

In dit gebouw zijn de eerste twee stappen van de trias energetica verder dermate uitgepuurd, dat de derde stap - het efficiënt inzetten van fossiele brandstoffen - geheel vervalt. De eerste stap, het beperken van de energievraag, gebeurt op gebouwniveau door architecturale ingrepen (oriëntatie, interne zonering en compactheid), door bouwkundige ingrepen (daglichttoetreding, isolatiegraad, luchtdichtheid) en door installatietechnische ingrepen (efficiënte verlichting, vraaggestuurde ventilatie met warmterecuperatie, performante zonwering...).


    


Op die manier bedraagt het totaal ingeschat energieverbruik (gebouwgebonden + apparatuur) nog slechts 39.000 kWh/jaar. De tweede stap, het inzetten van duurzame energie, wordt vervuld door het grote geïntegreerde PV-dak. Deze installatie zal op jaarbasis ongeveer 42.500 kWh aan groene stroom opwekken, meer dus dan de globale energievraag, waardoor nog enkele elektrische voertuigen gevoed kunnen worden.

    


Dit gebouw vormt volgens het betrokken studiebureau Cenergie het tastbare bewijs dat door een slimme combinatie van best beschikbare technieken nul-energie-gebouwen met een aangenaam comfort en een aantrekkelijke architecturale uitstraling vandaag reeds haalbaar en betaalbaar zijn. Met een K-peil K15 en een E-peil E-11 (min 11, dus negatief E-peil) is dit zelfs een energy-plus building.