Doorzoek volledige site
13 november 2013 | KEVIN MOENS

Cellumat bevestigt engagement voor recyclage van cellenbeton

In het kader van het duurzaam materialenbeleid van Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft OVAM een akkoord gesloten met de verschillende spelers op de cellenbetonmarkt om de materiaalkringloop van cellenbeton te sluiten. Voor de producenten van cellenbeton houdt dit onder meer in dat zij zich engageren om hun eigen productie-afval voor de volle 100% te recycleren. Ook Cellumat zette zijn krabbel onder het akkoord.
In het kader van het duurzaam materialenbeleid van Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft OVAM een akkoord gesloten met de verschillende spelers op de cellenbetonmarkt om de materiaalkringloop van cellenbeton te sluiten. Voor de producenten van cellenbeton houdt dit in dat zij zich engageren om hun eigen productie-afval voor de volle 100% te recycleren, het gebruik van primaire grondstoffen minimaal te houden en zoveel mogelijk cellenbetonafval te aanvaarden dat voldoet aan hun kwaliteitseisen voor verwerking in nieuwe producten. Ook Cellumat zette zijn krabbel onder het akkoord.
Naast de fabrikanten van cellenbeton, werd het akkoord met OVAM mede ondertekend door de Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken, de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer, de recyclagesector en de Vlaamse Confederatie Bouw.


Formaliseren engagement

Als fabrikant van cellenbeton die permanent investeert om de milieu-impact van zijn activiteiten tot een minimum te beperken, kon de Belgische Cellumat Groep niet bij de ondertekenaars ontbreken. Dominique De Cock, gedelegeerd bestuurder van Cellumat: “Cellumat zet zich dagelijks in voor het leefmilieu. Wij investeren voortdurend in het elimineren van risico’s op milieuvervuiling bij de productie van onze cellenbetonblokken, en zetten in op een continue reductie van verbruik van energie en grondstoffen. Wij zijn dan ook houder van het ISO 14001 milieucertificaat.”

Maximale energierecuperatie en 100% afvalrecyclage zijn de speerpunten van het milieubeleid van Cellumat. “De ondertekening van het akkoord met OVAM is dan ook een logische stap, en eerder een formele bevestiging van het milieu-engagement waar we al sinds jaar en dag voor staan”, aldus nog Dominique De Cock.


Milieuvriendelijk product

Dankzij het laag gewicht van de cellenbetonblokken, die voor 80 tot 85% uit lucht bestaan, vergt de productie van Cellumat-blokken maar weinig grondstoffen. Bovendien worden uitsluitend natuurlijke grondstoffen gebruikt – voornamelijk zeezand – en wordt productie-afval volledig gerecycleerd. Ook het energieverbruik bij de productie van Cellumat-cellenbeton is stukken lager dan bij andere bouwmaterialen omdat er minder massa moet gebakken worden.
De cellenbetonblokken van Cellumat kunnen bovendien een bijdrage leveren aan de reductie van het energieverbruik van gebouwen: dankzij hun isolerend vermogen is het mogelijk om met Cellumat-blokken lage-energie en zelfs passief te bouwen zonder isolatiematerialen.