Doorzoek volledige site
02 december 2013 | FREDERICK DAENEN

Houten prefabelementen voor De Verdieping in Heusden-Zolder

Op het marktplein van Heusden-Zolder schieten de werken aan het ophaalmachinegebouw van de mijn goed op. De montage van de gevelelementen is recent gestart. Het vervallen mijngebouw dat meer dan 20 jaar leegstond wordt ‘gerecycleerd’ in een nieuwe context. Materialen, gebouw en ruimte worden gerecupereerd en krijgen een nieuwe bestemming. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is van de hand van de tijdelijke vereniging AAQ, een samenwerking tussen o.a. Q-BUS architectenbureau en ARAT.
Op het marktplein van Heusden-Zolder schieten de werken aan het ophaalmachinegebouw van de mijn goed op. De montage van de gevelelementen is recent gestart. Het vervallen mijngebouw dat meer dan 20 jaar leegstond wordt ‘gerecycleerd’ in een nieuwe context. Materialen, gebouw en ruimte worden gerecupereerd en krijgen een nieuwe bestemming. Het wordt nu een multifunctioneel pand met ruimte voor een centrum voor volwassenenonderwijs, een geklasseerd bezoekersgedeelte, het Atrium, en ruimtes voor commerciële en/of nijverheidsactiviteiten. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is van de hand van de tijdelijke vereniging AAQ, een samenwerking tussen o.a. Q-BUS architectenbureau en ARAT.
Duurzame herbestemming

Houben nv en partners Vanderstraeten en Monument Vandekerckhove staan in voor de uitvoering van de bouwwerken. De nieuwbouw bestaat uit een slimme gebouwstructuur uit beton, ingevuld met houtskeletwanden van fabrikant Machiels Building Solutions. “Door gebruik te maken van de geprefabriceerde elementen in hout kan de aannemer genieten van een korte productietijd, hoge isolatiewaarden, maatvastheid en een korte bouwtijd”, aldus Jos Spilstijns, General Manager bij Machiels Building Solutions. In het nieuwbouwgedeelte wordt de passiefhuisstandaard nagestreefd, waardoor het energieverbruik minimaal zal zijn. Het gebouw wordt luchtdicht en goed geïsoleerd met glaswol, isolerende beglazing en dakisolatie. Ook het bestaande deel wordt bijkomend geïsoleerd langs de binnenzijde en krijgt isolerende voorzetramen. De gevelbekleding in metaal krijgt patine en oxyde bescherming en is 100% recycleerbaar. Plaatselijk wordt gebruik gemaakt van accenten in vezelcementgevelbekleding.

Groene verbinding tussen mijnen van Beringen en Heusden-Zolder

Het kan geen toeval zijn dat de houten elementen voor de mijngebouwen gefabriceerd worden op de terreinen van de voormalige kolenhaven in Beringen. Hier ligt de (vnl. houten) productiehal van Machiels Building Solutions, aan het insteekdok van het Albertkanaal. Ook hier weer een ecologischverhaal, want de energie voor de fabriek wordt geproduceerd via zonnepanelen en windmolens. Op dit terrein wordt het afvalwater gezuiverd door een rietveld en het regenwater geïnfiltreerd door waterdoorlatende klinkers. De aanvoer van materialen zal op termijn ook per schip kunnen gebeuren via het Albertkanaal. Machiels Building Solutions kreeg onlangs als eerste (en voorlopig enige) Belgische houtskeletfabrikant een ETA voor haar MBS prefabricated wood-based stressed skin panels. Dat betekent dat het bedrijf over de nodige technische goedkeuringen beschikt, die bevestigen dat ze met gecertificeerde producten werken, dat de productie regelmatig wordt geaudit en dat bijgevolg de kwaliteit wordt gegarandeerd.

De werken gaan door

Nu de meiboom is geplaatst, is het hoogste punt bereikt. De bevestigingsankers in de betonstructuur zijn geplaatst, de montage van de elementen is begonnen. Ophaalgebouw 2 ligt dicht en het dak van het atrium schiet goed op. Een gedeelte van de buitengevels is reeds gereinigd en een staal van het voegwerk is geplaatst en goedgekeurd. De werken kunnen online worden gevolgd op de website www.deverdieping.be.