Doorzoek volledige site
06 december 2013 | FREDERICK DAENEN

Herita en VAi organiseren debat omtrent 'spraakverwarring tussen hedendaagse architectuur en erfgoedzorg'

Hedendaagse architectuur en erfgoedzorg gaan meer en meer hand in hand. Ondanks de steeds grotere raakvlakken tussen beide werkvelden, bestaan er nog veel vooroordelen. In een debat tussen architecten, erfgoedzorgers, gespecialiseerde beleidsmakers op 12 december in Hasselt worden de verschillende visies op herbestemming scherp gesteld.
Hedendaagse architectuur en erfgoedzorg gaan meer en meer hand in hand. Ondanks de steeds grotere raakvlakken tussen beide werkvelden, bestaan er nog veel vooroordelen. In een debat tussen architecten, erfgoedzorgers, gespecialiseerde beleidsmakers op 12 december in Hasselt worden de verschillende visies op herbestemming scherp gesteld.
Herita en het Vlaams Architectuurinstituut zijn de coördinatoren van respectievelijk Open Monumentendag en de Dag van de Architectuur. Deze twee evenementen komen regelmatig in aanraking met hedendaagse toevoegingen aan en de herbestemming van historische gebouwen en monumenten. De overlap tussen beide programma’s wordt steeds groter. Daarom organiseren Herita en het Vlaams Architectuurinstituut samen een debat waarin deze thema’s aan bod komen. Bedoeling is de recente evoluties binnen het veelomvattende kennisdomein van herbestemming en bouwen binnen een historische context op een geloofwaardige manier in kaart te brengen en erover te reflecteren.

De hoofdvraag blijft hoe nieuwbouw op een interessante en respectvolle manier kan samengaan met het historisch gebouw (cf. Charter van Venetië en andere voorschriften). Ook de omgang met de bestaande regelgeving (vanuit agentschap Onroerend Erfgoed, huidige comfortnormen versus bewaren van de authenticiteit, veiligheidsnormen, toegankelijkheid, energiezuinigheid,…) is een gedeelde bezorgdheid.

Tijdens een debat tussen architecten, erfgoeddeskundigen, academici, beleidsmakers, gespecialiseerde aannemers en studenten architectuur en monumentenzorg kunnen de verschillende visies op herbestemming van monumenten en het bouwen binnen een historisch waardevolle context scherp worden gesteld. Dit kan op een open en constructieve manier kennisuitwisseling genereren tussen twee werkvelden die nog al te vaak gescheiden worden.