Doorzoek volledige site
17 december 2013 | KEVIN MOENS

Meer dan 2.000 architecten onderschrijven actie tegen “mank splitsingsvoorstel Orde”

De Orde van Architecten heeft een voorstel tot wettekst klaar over een gedeeltelijke splitsing van de Orde in een Vlaamse en Franstalige/Duitstalige afdeling. Maar zoals de hervorming nu op tafel ligt zal ze volgens de beroepsverenigingen NAV en BVA niet leiden tot een efficiëntere en kostenbesparende structuur. Op de website www.wijwilleneenbetereorde.be ondertekenden intussen meer dan 2.000 architecten een actie voor een degelijke hervorming, naar het voorstel van NAV en BVA.
De Orde van Architecten heeft een voorstel tot wettekst klaar over een gedeeltelijke splitsing van de Orde in een Vlaamse en Franstalige/Duitstalige afdeling. Maar zoals de hervorming nu op tafel ligt zal ze volgens de beroepsverenigingen NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, en BVA, de Bond Vlaamse Architecten, niet leiden tot een efficiëntere en kostenbesparende structuur. Op de website www.wijwilleneenbetereorde.be ondertekenden intussen meer dan 2.000 architecten een actie voor een degelijke hervorming, naar het voorstel van NAV en BVA. ondertekenden intussen meer dan 2.000 architecten een actie voor een degelijke hervorming, naar het voorstel van NAV en BVA.
“Het voorstel voorziet net de creatie van extra instellingen. Dat dreigt de structuur nog complexer te maken. Bovendien is ook van openbaarheid van bestuur en een gemoderniseerde tuchtspraak niets terug te vinden,” aldus NAV en BVA. Na het inkijken van het voorstel trokken NAV en BVA dan ook bij hun achterban aan de alarmbel. Het voorstel komt volgens hen niet tegemoet aan de verzuchtingen van de architect.

De splitsing van de Orde van Architecten is bepaald in het regeerakkoord uit 2011. De communautaire discussies sleepten al een tiental jaar aan. Onlangs echter heeft de Orde een voorstel tot wettekst ingediend bij minister Laruelle en de staatssecretarissen Verherstraeten en Wathelet. De Orde heeft daarover geen overleg gepleegd met de beroepsverenigingen. De beroepsverenigingen hebben daardoor onmiddellijk geprotesteerd bij de Orde en bij de bevoegde minister en staatssecretarissen.


“Voorgestelde structuur is complex, zwaar en duur”

Ondertussen hebben de beroepsverenigingen het voorstel kunnen inkijken. “Onze analyse is ronduit negatief. Het voorstel is een gemiste kans om de Orde te hervormen en te actualiseren naar de huidige noden van de architect. Met dit voorstel dreigt de Orde zich bovendien om te vormen tot een zwaar corporatistische structuur die morgen het democratische debat van tafel zal vegen,” aldus NAV en BVA.

Het voorstel voorziet in de creatie van gewestelijke professionele kamers, en een Federaal Bureau van de Orde van Architecten. De gewestelijke kamers zouden adviseren over gewestelijke regelgeving. “Dit behoort echter niet tot haar kerntaken. De Orde heeft een rol en verantwoordelijkheid van openbare orde, die ook, in die mate, ten dienste staat van de bouwheer, en niet van de architect. Er is dus geen reden om haar een uitgebreide rol te geven zoals het voorstel het voorziet en te willen doen wat de beroepsverenigingen, sinds jaren, uitstekend gedaan hebben voor minder geld. Dit voorstel staat ook haaks op de neutrale houding waartoe de Orde verplicht is en waarvoor zij, op vraag van de beroepsverenigingen, gecreëerd werd via de wet van 1963. We hebben evenmin nood aan een Federaal Bureau. In het voorstel zou dat bureau bevoegd zijn voor de deontologie, de stage en de toegang tot het beroep, maar niet over de nodige rechtspersoonlijkheid van de Orde van Architecten beschikken. Samengevat: de voorgestelde nieuwe structuur is onnodig complex, zwaar en duur,” stellen NAV en BVA.


Verplichte bijdrage Orde te hoog

Nochtans blijkt volgens NAV en BVA uit een enquête uit 2012 dat meer dan 9 op de 10 Vlaamse architecten de verplichte bijdrage van de Orde te hoog vinden in verhouding tot de geleverde prestatie. “De basis verlangt van de hervorming met andere woorden dat ze tot een kostenbesparende structuur leidt, zodat de bijdrage verminderd kan worden.”

De architectenverenigingen willen daarnaast ook een geactualiseerde deontologie die aangepast is aan de hedendaagse bouwwereld. “Architecten willen meer mogelijkheden krijgen binnen constructies zoals PPS, DBFM en bouwteams. Ook vragen ze meer inspraakmogelijkheden en transparantie van de Orde. Van deze begrippen is in het voorstel tot wettekst echter niets terug te vinden,” zo klinkt het.