Doorzoek volledige site
07 januari 2014 | KEVIN MOENS

BVA Informatiesessie hernieuwbare energie: overzicht

De eisen voor de EPB (EnergiePrestatie en het Binnenklimaat) van een gebouw evolueren bijna elk jaar. Daarom organiseerde BVA eind 2013 informatiesessies in Gent, Mechelen en Brugge. Met een overzicht van de mogelijke invullingen kwamen de aanwezige architecten te weten wat deze toepassingen betekenen voor hun ontwerp (vorm, grootte en techniek), aan welke eisen ze moeten voldoen (lastenboek en opmeting) en welke kosten er aan verbonden zijn (raming, terugverdientijd).
De eisen voor de EPB (EnergiePrestatie en het Binnenklimaat) van een gebouw evolueren bijna elk jaar. Dit was bij de overgang van 2013 naar 2014 niet anders. Het is belangrijk dat alle deelnemers aan het bouwproces op de hoogte zijn van de meest recente eisen en de wijzigingen. In het bijzonder voor architecten is deze kennis van wezenlijk belang: alleen zo kunnen ze er immers al in een vroeg ontwerpstadium rekening mee houden.
Daarom organiseerde BVA eind 2013 informatiesessies in Gent, Mechelen en Brugge. Met een overzicht van de mogelijke invullingen kwamen de aanwezige architecten te weten wat deze toepassingen betekenen voor hun ontwerp (vorm, grootte en techniek), aan welke eisen ze moeten voldoen (lastenboek en opmeting) en welke kosten er aan verbonden zijn (raming, terugverdientijd).

In het eerste gedeelte was er architect Luc Dedeyne, energieconsulent bij BVA, die een overzicht gaf van de huidige EPB-eisen en de wijzigingen die doorgevoerd werden met de jaarwisseling. Hierbij ging veel aandacht naar het aspect "minimum aandeel hernieuwbare energie" voor alle gebouwen met een E-peil eis. Ook de premies kwamen aan bod en de toekomstige evolutie van de EPB-eisen tot in 2021 werd uitgebreid toegelicht. Ten slotte toonde hij in grafieken met resultatenwolken van het verband tussen het E-peil en de "totale actuele kost" hoe vanuit de huidige EPB -eisen het kostenoptimaal en de BEN-eisen werden afgeleid.

In het tweede deel werd door architect Herman Bogaerts aan de hand van concrete voorbeelden aangetoond hoe de problematiek van hernieuwbare energie in de praktijk kan aangepakt worden. Zowel beslissingen in voorontwerp, keuzes tijden het uitvoeringsontwerp en aanbesteding, beelden van realisaties en resultaten van monitoring kwamen daarbij aan bod.