Doorzoek volledige site
13 januari 2014 | KEVIN MOENS

Jaaroverzicht 2013: 2020 Challenge

In 2013 vond opnieuw de 2020 Challenge plaats, de wedstrijd die innovatieve ontwikkelingen van Belgische studie- en adviesbureaus in de kijker wil plaatsen. Tijdens de vakbeurs HVAC werd de prijs van de vakjury uitgereikt aan BURO II & ARCHI + I. De prijs van de persjury en de publieksprijs gingen respectievelijk naar projecten van de dienst infrastructuur van KAHO Sint-Lieven en studiebureau Ingenium. Voor de organisatie sloegen beursorganisator EasyFairs, brancheorganisatie ORI en Architectura.be de handen in elkaar.
In 2013 vond opnieuw de 2020 Challenge plaats, de wedstrijd die innovatieve ontwikkelingen van Belgische studie- en adviesbureaus in de kijker wil plaatsen. Tijdens de vakbeurs HVAC werd de prijs van de vakjury uitgereikt aan BURO II & ARCHI + I. De prijs van de persjury en de publieksprijs gingen respectievelijk naar projecten van de dienst infrastructuur van KAHO Sint-Lieven en studiebureau Ingenium. Voor de organisatie sloegen beursorganisator EasyFairs, brancheorganisatie ORI en Architectura.be de handen in elkaar.

Prijs van de vakjury: BURO II & ARCHI + I met Eco-Life Venning (Kortrijk)

BURO II & ARCHI + I ging met de prijs van de vakjury aan de haal voor de sociale woonwijk Eco-Life Venning in Kortrijk. Dat project, in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning in Kortrijk, gaat voor een volledig CO2-neutrale nulenergiewijk. Het Eco-Life project schenkt daarbij bijzondere aandacht aan de sociale cohesie in de wijk, aan het motiveren van de bewoners voor een milieubewuste manier van leven en aan een voorbeeldige aanleg van de publieke ruimte. Bij dit project waren ook E-ster, evr-architecten, Ingenium en Ugent betrokken.
Alle appartementen zijn van het passiefhuistype: zeer goed geïsoleerd, winddicht en aangesloten op een collectief ventilatiesysteem. Aan de zuidzijde zijn zonneweringen en zonneschermen voorzien. PV-panelen komen op de daken van alle goed georiënteerde gebouwen en een lokale biomassa-energiecentrale staat in voor de warmwatervoorziening in alle huizen en appartementen. Deze vorm van district heating is zelfs uitbreidbaar tot buiten de sociale woonwijk.

    Prijs van de persjury: leslokalen volgens passiefhuisstandaard van KAHO Sint-Lieven (Gent)

De persjury verkoos de leslokalen volgens de passiefhuisstandaard als bio-ecologisch testgebouw van KAHO Sint-Lieven in Gent tot winnaar. De persjury loofde het feit dat het gebouw volledig volgens de passiefhuisstandaard is gebouwd en gebruik maakt van gezonde en milieuverantwoorde bouwmaterialen. Bovendien kunnen innovatieve ontwerp-, berekenings- en monitoringsmethodes van zowel gebouwschil als technische uitrustingen in het zeer lage-energie schoolgebouw geoptimaliseerd worden. Architecten Versele, De Vos en BAST architects & engineers maakten deel uit van het ontwerpteam.
Het gebouw werd ontworpen en gerealiseerd volgens de passiefhuisstandaard, hoewel het begrip duurzaamheid niet enkel vanuit energetisch oogpunt werd benaderd. Er was ook bijzondere aandacht voor de ecologische- en gezondheidsaspecten van de gebruikte technieken, wandopbouwen en materialen.
Het testgebouw moedigt Vlaamse bedrijven aan om innovatieve technologieën op het vlak van gebouwschil en installaties, ontwerp- en berekeningsmethodes in een reëel gebouw met reële gebruikers uit te testen en te optimaliseren. Daarnaast zal een doctoraatsonderzoek de meer fundamentele aspecten van een integrale aanpak voor Building Information Modelling (openBIM), simulatiemodellen, metingen en sturing van de technische gebouwcomponenten onderzoeken.


Publieksprijs: nulenergie kantoorgebouw KBC van studiebureau Ingenium (Gooik)

Ingenium werd net zoals in 2011 de publiekslieveling van de 2020 Challenge met het nulenergie kantoorgebouw van KBC in Gooik .
Studiebureau Ingenium leverde in dit project uitgebreide ondersteuning bij het maken van duurzame keuzes, waarbij onder meer werd geopteerd voor een doorgedreven isolatie en drievoudige beglazing. Intern ondersteund door comfort- en energiesimulaties stond Ingenium ook in voor het ontwerp van de technische installaties in het gebouw, waarbij dezelfde duurzaamheidsfilosofie werd doorgetrokken.
Het kantoorgebouw is een actief gebouw dat wordt gekoeld en verwarmd via de betonmassa van het gebouw, met vloerverwarming en betonkernactivering. De nodige koude en warmte wordt integraal opgewekt door Boorgat Energie Opslag in combinatie met een warmtepomp. De aansturing van de verlichting gebeurt volledig via aanwezigheidsdetectie, daglichtsturing en een fotovoltaïsche installatie op het dak.
Het bouwvolume is compact en eenvoudig, met een goed isolerende, luchtdichte bouwschil. Het bestaat uit twee zones: een vaste gesloten kern en een volledig vrij indeelbare open kantoorzone van 15 x 15m. Hoewel de ambitie van KBC bij het realiseren van dit voorbeeld gebouw erg hoog lag, overtrof het resultaat de gestelde verwachtingen. Het uiteindelijke E-peil voor het bankkantoor bedraagt niet meer dan 1, wat dit kantoorgebouw in de praktijk tot een nulenergie-bankkantoor maakt.