Doorzoek volledige site
16 januari 2014 | KEVIN MOENS

Interessante seminaries voor de (toekomstige) architect

Omdat we nooit te oud zijn om te leren, sommen we in wat volgt enkele seminaries op die interessant zijn voor architecten. Elk op hun beurt werpen ze een licht op de overheidsopdrachtenreglementering, het stedenbouwkundig vergunnings-en handhavingsbeleid en de opportuniteiten qua bedrijventerreinen.
Omdat we nooit te oud zijn om te leren, sommen we in wat volgt enkele seminaries op die interessant zijn voor architecten. Elk op hun beurt werpen ze een licht op de overheidsopdrachtenreglementering, het stedenbouwkundig vergunnings-en handhavingsbeleid en de opportuniteiten qua bedrijventerreinen.
Aanbestedingen voor architecten

Dit seminarie geeft een algemeen overzicht van het wettelijke kader en recente ontwikkelingen in de overheidsopdrachtenreglementering. Praktisch: hoe stelt de overheid een bestek op en waar moet u als architect en studiebureau rekening mee houden? De onderhandelingsprocedure: wanneer is deze uitzonderingsprocedure wel en niet toegelaten voor u als architect en/of studiebureau? Kom het antwoord op deze en andere vragen te weten op 5 of 6 februari in de gebouwen van PXL in Hasselt. Het seminarie wordt herhaald in Gent op 8 en 9 mei.

Meer info.
 

Stedenbouwkundig vergunningenbeleid

Van 27 maart 2009 reeds dateert het op dat moment grondig vernieuwende, aanvullende decreet omtrent stedenbouwkundige vergunningen van de VCRO. Bijna exact 5 jaar na inwerkingtreding is het tijd om de evolutie in kaart te brengen, te meer omdat er een fundamentele wijziging op til staat, namelijk de transitie naar de omgevingsvergunning. Deskundige sprekers schetsen, vergelijken en linken met de meest recente actualiteit, waarbij ze geenszins de concrete praktijk uit het oog verliezen en de juridische feiten vertalen naar een resem gerichte praktijkvoorbeelden. Dit seminarie gaat door op 20 maart in ALM in Berchem.

Meer info.


Stedenbouwkundig handhavingsbeleid 2010-2014

In hoeverre zal de impact van de nakende omgevingsvergunning en de nieuwe regelgeving rond administratieve handhaving straks voelbaar zijn? De concepten en het plan voor handhaving van de VCRO bestaan 5 jaar, tijd dus voor een grondige evaluatie van die periode. Een blik op het verleden dus, maar vooral ook één op de toekomst, want er staat nogal wat te gebeuren. Onze deskundige sprekers schetsen, vergelijken en linken met de meest recente actualiteit, waarbij ze geenszins de concrete praktijk uit het oog verliezen en de juridische feiten vertalen naar een resem gerichte praktijkvoorbeelden. Dit seminarie vindt plaats in ALM in Berchem op 8 mei.

Meer info.


Bedrijventerreinen 2014: duurzaamheid, omgevingsvergunning, subsidies, ruimtelijke economie & clustering

Komen er in 2014 meer opportuniteiten voor bedrijventerreinen? Welke rol spelen energie- en milieurecht? Wat is de impact van het Decreet ruimtelijke economie? Wat is er geworden van het nieuwe subsidiebesluit? Al deze vragen zullen voor u beantwoord worden tijdens deze interessante studiedag. Er wordt afgesloten met 2 casuïstische, heel praktisch geënte voordrachten op de dagelijkse procedures en actuele knelpunten of kansen, door ervaringsdeskundigen die op het terrein hun sporen verdiend hebben. Dit seminarie vindt plaats op 16 juni in ALM, Berchem.

Meer info.