Doorzoek volledige site
20 januari 2014 | KEVIN MOENS

Kamp C en AR-TUR organiseren Less is More: minder ruimte vraagt om meer architectuur

Kamp C, provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen, en AR-TUR, centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen, organiseren in 2014 een lezingenreeks over duurzaam ruimtegebruik. Inspirerende architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen vertellen hoe zij hier in hun werk mee omgaan.
Kamp C, provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen, en AR-TUR, centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen, organiseren in 2014 de lezingenreeks Less is More over duurzaam ruimtegebruik. Inspirerende architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen vertellen hoe zij hier in hun werk mee omgaan.
Na elke lezing gaan we met de spreker en het publiek in gesprek. De lezingen vinden afwisselend plaats in Kamp C (Westerlo) en bij AR-TUR in de Warande (Turnhout). De lezingenreeks wordt afgesloten met een debat op dinsdag 2 december 2014, waaruit een visie voor de toekomst gedestilleerd wordt

Het volledige overzicht vindt u hier terug.


Eerste lezing door architect Thomas Rau: Nieuwe Fouten Maken

De eerste lezing wordt gegeven door Thomas Rau, oprichter en van RAU architecten en Turntoo. RAU wil met de architectuur van zijn ontwerpen een toegevoegde waarde, een extra kwaliteit leveren aan het leven open van deze aarde. Het is de ambitie van RAU om met zijn architectuur de overstap van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie te ondersteunen en te bespoedigen. Dit doet RAU door zijn gebouwen te ontwerpen als “grondstofbank” - een tijdelijke vorm en plek van de gebruikte materialen die in een volgende cyclus zonder verlies van kwaliteit opnieuw gebruikt kunnen worden. Hiertoe richtte Thomas Rau Turntoo op, een bedrijf dat de circulaire economie vormgeeft door het gebruik, en niet het verbruik, van producten af te rekenen op basis van geleverde prestaties en de producten in de gesloten economische kringloop te houden.