Doorzoek volledige site
10 februari 2014 | KEVIN MOENS

Architectenorganisaties NAV en BVA betreuren ontslag Antwerpse stadsbouwmeester

Illustratie | Fotograaf: Mirjam Devriendt

De Vlaamse architectenorganisaties NAV en BVA vinden het ontslag van de Antwerpse stadsbouwmeester Kristiaan Borret een jammerlijke zaak. “De Antwerpse bouwmeester vulde zijn functie niet betuttelend in, maar slaagde erin het draagvlak te vinden tussen ontwerpers, opdrachtgevers, ambtenaren, projectontwikkelaars en andere betrokkenen. Hij zette zich bovendien samen met BVA en NAV in voor goede randvoorwaarden voor ontwerpwedstrijden.

“Ook is er nog heel wat werk te verrichten voor de stadsvernieuwing van de twintigste-eeuwse gordel. Wij hopen dan ook dat de opvolger van Borret dit werk vanuit eenzelfde visie zal verderzetten,” klinkt het verder.

Kristiaan Borret was al sinds 2006 aan de slag in Antwerpen. Als bouwmeester adviseerde hij vanuit een onafhankelijke positie het schepencollege en ondersteunde de stedelijke diensten. Voor architecten is het Team Bouwmeester belangrijk omwille van de brugfunctie die het vervult tussen architecten en opdrachtgevers.

 

‘Convenant voor architectuurwedstrijden’

NAV en BVA zijn Borret erkentelijk voor de manier waarop hij zijn functie invulde. De nadruk lag daarbij volgens de organisaties niet op betutteling of regelneverij, maar op zijn verzoenende kwaliteiten. Bovendien vervulde Borret ook een signaalfunctie door als één van de eersten het ‘Convenant voor organisatoren van een architectuurwedstrijd’  te ondertekenen, een initiatief van NAV en BVA samen met Architecten-Bouwers en Orde van Architecten-Vlaamse Raad. “Architectuurwedstrijden betekenen voor veel bureaus immers een financiële aderlating omdat één aanbieder met de opdracht gaat lopen, en de anderen met lege handen achterblijven. Lees: niet vergoed worden ondanks het feit dat ook zij heel wat kostbare uren hebben besteed aan het uitwerken van de opdracht.  In ons Convenant stellen we daarom een aantal duidelijke randvoorwaarden op voor architectuurwedstrijden: een goede projectdefinitie en dito gunningscriteria, een duidelijke omschrijving van de verwachtingen van de kandidatuurstelling, een beperkte selectie van kandidaten en een prijzengeld voor alle wedstrijdkandidaten die het tot de laatste ronde schoppen. Criteria die de Antwerpse stadsbouwmeester in 2011 onderschreef en toepaste.”

 

Toekomstige bevolkingsgroei Antwerpen

BVA en NAV vragen bovendien aandacht voor de kwalitatieve sprong in het ruimtelijk beleid van de stad de afgelopen jaren. Onder het bouwmeesterschap van Borret kaapte de Antwerpse stadsplanning verschillende prijzen weg. “Een werk dat nog niet af is. De Antwerpse bevolking groeit verder aan en er is een grote uitdaging weggelegd voor stadsvernieuwing. Het stadsbestuur heeft de intentie uitgedrukt hiervoor te willen verder werken op een voorstel van Borret, namelijk het verdichten van de 20ste eeuwse gordel (Antwerpen buiten de ring),” aldus NAV en BVA. De organisaties hopen dan ook dat Borrets opvolger in dit kader op hetzelfde elan zal kunnen verderwerken. Daarnaast pleiten BVA en NAV voor een duidelijkere rol- en taakomschrijving voor de nieuwe stadsbouwmeester, en de welstandscommissie.

 

Het ‘Convenant voor organisatoren van een architectuurwedstrijd‘ kan nagelezen worden op www.convenant.be