Doorzoek volledige site
11 maart 2014 | JANNES ZWAENEPOEL

Stad Antwerpen zoekt nieuwe ontwerpers

De stedelijke bedrijfseenheid stadsbeheer zal vooral gebruik maken van de pool. Maar ook dochterbedrijven zoals AG Stedelijk Onderwijs en Zorgbedrijf kunnen beroep doen op de geselecteerde ontwerpers. Illustratie | Stad Antwerpen
Het stadhuis van Antwerpen moet grondig gerenoveerd worden. De geraamde kosten lopen op tot 27 miljoen euro. Illustratie | PDW

De stad Antwerpen zoekt nieuwe ontwerpers voor haar restauratiepool. Deze verzameling van geselecteerde bedrijven wordt uitgekozen om projecten van de stad in de toekomst te renoveren. Het stadsbestuur schrijft een beperkte offerteaanvraag uit om tien nieuwe ontwerpers te vinden. Antwerpen heeft al enkele jaren eigen procedures voor het aanstellen van ontwerpers. Het streven naar ruimtelijke kwaliteit, gecombineerd met snel en licht aanbesteden is topprioriteit. Daarom ontwikkelde de stad een pool van ontwerpers.

Kandidaten

Het contract met de huidige verzameling bedrijven loopt ten einde in april 2014. Antwerpen moet dus op zoek naar nieuwe werkkrachten. De raamovereenkomst wordt afgesloten voor vier jaar. Elke opdracht wordt rechtstreeks aan één ontwerper uit de pool gegund.

Belangstellenden kunnen zich inschrijven tot 8 april 2014 om 11.15 uur. Meer informatie is terug te vinden op het elektronische platform voor aanbestedingen.