Doorzoek volledige site
12 maart 2014 | SIMON SCHREURS

Plus Office Architects publiceert beeldkwaliteitsplan voor Landen

Plus Office Architects’ nieuwste publicatie ‘landenstad’ toont het resultaat van de beeldkwaliteitsplannen voor de dorpen en het masterplan centrum Landen. Het boek vormt het referentiekader voor de talrijke ingrepen die op stapel staan in Landen. In de eerste plaats wil het boek een werkinstrument en proceshandleiding zijn voor beleidsmakers, administraties en ontwerpers die aan ruimtelijke kwaliteit werken binnen landelijke gemeenten. Daarbij staat bewonersparticipatie en ontwerpend onderzoek centraal.

Gino Debroux, burgemeester van Landen, verwoordt de bedoeling van een beeldkwaliteitsplan als volgt: “Hoe willen onze inwoners dat hun dorp of stad er in de toekomst uitziet? Dat is de bedoeling van een beeldkwaliteitsplan, een ansichtkaart van nu en een foto van de toekomst. De manier waarop we onze pleinen en straten, het openbaar domein inrichten ligt de mensen nauw aan het hart. Plusoffice architects begon een participatietraject en onderzoek te velde. Hoe de inwoners hun leefomgeving ervaren is het uitgangspunt voor een gedragen toekomstvisie.“