Doorzoek volledige site
25 maart 2014 | WOUTER VAN DEN BOSSCHE

Raphaël Verwilghen treedt uit de schaduw op Erfgoeddag 2014

Raphaël Verwilghen ontwierp samen met Jean-Jules Eggericx en zijn bekendere vriend en collega Henry van de Velde het Belgische paviljoen op de wereldtentoonstelling van Parijs in 1937. Illustratie | Griet Stellamans / © Sabam Belgium 2014

Op 27 april 2014 opent de Leuvense Universiteitsbibliotheek haar deuren naar aanleiding van de tentoonstelling 'Ontwerpen voor de wereld. Verwilghen en het Belgisch paviljoen in Parijs 1937'. Daar kunnen bezoekers het leven en werk van Raphaël Verwilghen bewonderen via een fotoarchief en via twee visualisaties van het door hem ontworpen Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1937. 

Niet te onderschatten invloed

De ingenieur en stedenbouwkundige Raphaël Verwilghen heeft steeds moeite gehad om uit de schaduw van zijn bekendere vriend en collega Henry Van de Velde te stappen. Toch kan de invloed van deze man op het modernisme in de Belgische stedenbouw amper overschat worden. Zo publiceerde hij zijn vernieuwende denkbeelden in tijdschriften zoals La Cité en kon ze ten uitvoer brengen via overheidsfuncties zoals die bij de Dienst der Verwoeste Gewesten. 

 

Loop rond in het Belgisch paviljoen van 1937

Bovendien ontwierp hij samen met van de Velde en Jean-Jules Eggericx het Belgische paviljoen op de wereldtentoonstelling van Parijs in 1937. Het Leuvense Universiteitsarchief wil samen met het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven deze expo terug tot leven brengen via het archief van Verwilghen, dat gaat vanaf zijn tijd als student aan de KU Leuven tot zijn bijdrage aan de wereldtentoonstelling. Daarbij krijgen bezoekers een virtuele rondleiding in het leven van deze man via foto’s en via twee verschillende visualisaties. Die visualisaties maken het mogelijk om het paviljoen vanuit alle mogelijke hoeken te bestuderen en werden ontworpen door studenten van de UGent en van de Bauhaus-Universität Weimar

 

Nocturne met twee gastprofessoren

De tentoonstelling ’Ontwerpen voor de wereld. Verwilghen en het Belgisch paviljoen in Parijs 1937’ wordt geopend op 27 april 2014, ook Erfgoeddag. Nadien kan de expo gratis bezichtigd worden in de galerij van de Leuvense Universiteitsbibliotheek aan het Ladeuzeplein, en dit tot en met 25 juni 2014. Op dinsdag 3 juni 2014 vindt daar een nocturne plaats waar Luc Verpoest (KU Leuven) delft in de briefwisseling tussen Verwilghen en Henry van de Velde en Rika Devos (ULB) een overzicht geeft van de geschiedenis van de Belgische paviljoenen op wereldtentoonstellingen. 

Voor de nocturne is inschrijving verplicht. Meer info over de tentoonstelling en openingsuren vindt u op www.cvaa.be/erfgoeddag2014