Doorzoek volledige site
27 maart 2014 | JANNES ZWAENEPOEL

Belgische houtsector behaalt doelstellingen duurzaam bosbeheer 4 jaar eerder dan verwacht

In België is bijna de helft van de bosoppervlakte PEFC-gecertificeerd en bij de publieke bossen in Wallonië loopt dit getal zelfs op tot 98%. Illustratie | PEFC
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is het grootste boscertificatiesysteem ter wereld. Illustratie | PEFC

De aftakeling van de bossen gaat wereldwijd onverminderd door. Maar als het aan de Belgische houtsector ligt, is dit voltooid verleden tijd. De sector haalde de doelstellingen met betrekking tot duurzaam bosbeheer vier jaar eerder dan verwacht. De doelstellingen die in het akkoord van 2011 stonden zijn in 2012 al gehaald.

In 2011 sloten de beroepsfederaties van de houtsectoren in België en de Belgische overheid een akkoord om het aandeel duurzame houtproducten te verhogen. Door voortdurende sensibilisatie van beroepsmensen uit de sector en haar consumenten wil de overheid de Belgische bossen redden van economische woekerkap.


Succesverhaal

En die aanpak lijkt te werken. De sector verbond zich ertoe om tegen 2018 het aandeel duurzaam hout tot 35% te verhogen. Dit percentage werd echter al in 2012 behaald. Momenteel ligt het geraamd aandeel van primaire producten afskomstig uit duurzaam bosbeheer op 40,5%. Een overwinning voor de sector, overheid én de natuur.

Maar liefst 26,2% van het totale aandeel gecertificeerd hout op de Belgische markt is afkomstig van PEFC-gecertificeerde bossen. FSC-hout is goed voor 15%. Deze goede resultaten mogen echter de inspanningen op lange termijn niet ondermijnen: "De toenemende interesse voor hout moet ons aanmoedigen om onze inspanningen voor een duurzaam beheer van de bossen en de daaruit vloeiende producten voort te zetten," vertelt Roland Moreau, Directeur-generaal FOD Leefmilieu.