Doorzoek volledige site
28 maart 2014 | JANNES ZWAENEPOEL

Stad Antwerpen zoekt opvolger stadsbouwmeester

Antwerpen zoekt een gerenommeerde (inter)nationale architect als stadsbouwmeester. Illustratie | Stad Antwerpen
Voormalig Antwerps stadsbouwmeester Kristiaan Borret Illustratie | LUMA

Het stadsbouwmeesterschap is een belangrijk instrument voor het ontwikkelingsbeleid van Antwerpen. Na het ontslag van Kristiaan Borret wil het stadsbestuur dan ook verder inzetten op deze werkwijze en zoekt ze een nieuwe stadsbouwmeester voor een periode van vijf jaar. De informatieronde die mogelijke kandidaten moet overhalen om deel te nemen aan de selectieprocedure is lopende. Kandidaten kunnen zich tot 18/4 inschrijven.

De stadsbouwmeester bewaakt de ruimtelijke kwaliteit van het publiek domein, de stedenbouw en de architectuur in het globale stadsontwikkelingsbeleid. Naast het adviseren van het college van burgemeester en schepenen ondersteunt hij of zij ook de stedelijke diensten vanuit een onafhankelijke positie.


Procedure

De aanstellingsprocedure telt 3 fasen: een selectieronde, een offerteaanvraag en een uiteindelijke gespreksronde met het college van burgemeester en schepenen. Momenteel is er een informatieronde aan de gang om de kandidaten zo breed mogelijk te informeren over de inhoud en omvang van de aangeboden functie. Geïnteresseerden kunnen zich tot 18/4 inschrijven voor de aanstellingsprocedure.

De vorige Antwerpse stadsbouwmeester Kristiaan Borret werd begin februari ontslagen. Hij was 8 jaar stadsbouwmeester, maar moest vertrekken omdat het bestuur een nieuwe inhoudelijke en organisatorische weg heeft ingeslagen.