Doorzoek volledige site
31 maart 2014 | SIMON SCHREURS

Woningcomplex in Evere toont combinatie passiefbouw en hernieuwbare energie

Christophe Debrabander (links) en Daniel Vankerkhoven (rechts)
De bodem/water-warmtepomp geoTHERM VWS 104

De helft van de gecertificeerde passiefhuizen in Vlaanderen is gebouwd door Bostoen, een bedrijf dat in 2009 resoluut voor passiefbouw koos. De combinatie met de toestellen van Vaillant,  gespecialiseerd in systemen op hernieuwbare energieën, is een stap in de goede richting van nulenergiewoningen die in 2020 de norm zullen zijn in Europa.

De term passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor zeer energiezuinige gebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter en zomer, zonder traditioneel hoog verbruik voor verwarmings- of koelingssysteem. Dat bekomt men door een zeer goede thermische isolatie zonder koudebruggen, een zeer goede luchtdichting van de constructie en gebruik van passieve zonnewarmtewinsten. Gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmteterugwinning verzekert een goed binnenklimaat. De jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet in een passiefhuis beperkt blijven tot 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte per jaar. Dat is vijf keer zo weinig als bij een huidige standaard-nieuwbouw.

Vaillant, gespecialiseerd in systemen op hernieuwbare energieën, is de fabrikant van de installatie voor verwarming en warmwaterproductie van een nulenergiewoningcomplex in Evere. Daniel Vankerkhoven, projectverantwoordelijke van Vaillant, geeft een woordje uitleg bij de gebruikte toestellen, terwijl Christophe Debrabander vertelt over de passiefbouw van Bostoen. Debrabander: “Het bouwproject in Evere bestaat uit 35 ruime huurwoningen. Het bijzondere aan dit complex is dat het passiefhuizen zijn die gebruik maken van hernieuwbare energie. Hiermee wil men zo weinig mogelijk beroep doen op het energienetwerk."

Zelf energie produceren 

“Om de woning energieneutraal te maken, werd het dak voorzien van thermische zonnepanelen om het buffervat op te warmen en fotovoltaïsche panelen die zullen instaan voor de elektriciteitsproductie. Daarnaast werd voor de verwarming en warmwaterproductie gekozen voor een Vaillant-systeem bestaande uit een bodem/water-warmtepomp geoTHERM VWS 104 van 10kW met ingebouwde passieve koeling. De geoTHERM, haalt z’n warmte uit de bodem en zorgt voor een milieuvriendelijke en zuinige verwarming van de woning,”  legt Vankerkhoven uit.

“Belangrijk hierbij is dat er geen CO2 of schadelijke stoffen worden uitgestoten omdat de warmtepomp elektrisch wordt aangedreven. In de zomer kunnen we met dit systeem overschakelen op passieve koeling via de vloerklimatisatie. Voor een zuinige warmwaterproductie wordt de geoTHERM gecombineerd met het buffervat allSTOR exclusiv van 1500 liter dat naast het bufferen van de warmte ook voor de sanitaire warmwaterproductie zorgt. De ingebouwde weersafhankelijke regelaar screent het energieverbruik voortdurend zodat je alles op de voet kan volgen.”

Twee dagen zon, drie dagen verwarming 

De Allstor exclusiv is een multifunctioneel thermisch gelaagd buffervat dat meerdere toepassingen kan combineren en dus zowel kan instaan voor de productie van warm water als voor de  verwarmingondersteuning. Dat de Allstor exclusiv thermisch gelaagd is, wil zeggen dat de warmte in het buffervat opgeslagen wordt in temperatuurlagen. Hoe hoger in het vat, hoe hoger de temperatuur van het water. De warmte wordt, naargelang de toepassing waarvoor het moet dienen (bv. vloerverwarming 35°C, sanitair warm water 60°C…) uit een specifieke laag gehaald.

Debrabander licht verder toe: “Op het allSTOR buffervat zijn twee modules aangesloten, namelijk de Auroflow exclusiv en de Aguaflow exclusiv. De Auroflow exclusiv staat in verbinding met de thermische zonnepanelen onder druk die zorgen voor de warmtetoevoer in het buffervat.  De onderste module is de AguaFLOW exclusiv, een sanitair warmwaterstation dat de productie van sanitair warm water kan verzorgen. Wanneer de zon schijnt gaan de thermische zonnepanelen de woning kunnen voorzien van warm water. Twee dagen zon in het tussenseizoen resulteert al in drie dagen verwarming en warm water.”

GERELATEERDE DOSSIERS