Doorzoek volledige site
02 april 2014 | KARI FEYS

Infosessie NAV brengt architecten up-to-date over nieuwe verordening hemelwater

De eerste sessie in Electrabel Gent.

In februari en maart lokte de infosessie ‘De nieuwe verordening hemelwater’ van NAV ruim 1000 architecten naar Roeselare, Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt. De infosessies werden georganiseerd in samenwerking met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid (LNE) en diende ertoe architecten te informeren over de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.

Nieuwe regelgeving

Vanaf 1 januari 2014 moeten alle vergunningsaanvragen aan de nieuwe wetgeving voldoen. Die is niet alleen strenger, maar ook wat ingewikkelder geworden. Vlaamse Architectenorganisatie NAV organiseerde daarom zeven infosessies om architecten wat meer duidelijkheid te verschaffen. De aanwezigen werden ingelicht over de wetgeving door middel van een overzicht van de voornaamste aandachtspunten en uitleg over de toepassing van infiltratievoorzieningen. Ter afsluiting paste NAV-waterconsulent Julie Alboort de nieuwe verordening hemelwater stap voor stap toe op een fictieve case.

De opkomst

NAV is zeer tevreden met het deelnemersaantal van ruim 1000 architecten tijdens de sessies in Roeselare, Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt. Oorspronkelijk kozen ze voor vier verschillende locaties, maar door de grote belangstelling werd besloten om nog 3 extra sessies in te lassen.