Doorzoek volledige site
19 april 2014 | SIMON SCHREURS

Architecten willen geen STS-ventilatie

Dat blijkt uit een enquête die Bond Vlaamse Architecten organiseerde onder alle architecten in Vlaanderen. In deze STS zouden de kenmerken van ventilatie-installaties voor woninggebouwen worden vastgelegd. De STS zou in de praktijk een grote impact hebben aangezien verwijzingen ernaar opgenomen zouden worden in de EPB-regelgeving. Maar daar is volgens de architecten voorlopig dus nog geen draagvlak voor.

Inzetten op opleiding

Samenvattend stelt BVA vast dat architecten het op heden niet wenselijk achten om prioriteit te geven aan de ontwikkeling van een STS. Willen we daadwerkelijk de kwaliteit van ventilatie-installaties verbeteren, dan moet ingezet worden op opleiding. Zowel voor de architecten als voor de aannemers.

Rapportering onder de vorm van een prestatieverslag is niet gewenst omdat men voorspelt dat ventilatie-installaties nodeloos duurder zullen worden en dat het aantal (juridische) geschillen tussen de bouwpartners enkel zal toenemen. BVA beweert alvast zich mee in te willen zetten voor de opleiding van de architecten.

GERELATEERDE DOSSIERS