Doorzoek volledige site
19 april 2014 | SIMON SCHREURS

Wat leveren energiebesparende renovaties op? VITO onderzoekt

VITO is een onderzoeksorganisatie die wil nagaan in hoeverre energiebesparende maatregelen in scholen en woningen het binnenmilieu beïnvloeden. Daarvoor is ze op zoek naar plaatsen die recentelijk energiebesparende renovaties hebben ondergaan of in de nabije toekomst nog zullen ondergaan. Met de onderzoeksresultaten formuleert ze concrete adviezen voor de overheid, voor de bouwsector en voor particulieren.

Het project kadert binnen de studie Renov-Air, "Verkennend onderzoek naar de binnenmilieukwaliteit in gebouwen na (energie-efficiënte) renovaties", in opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid, en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Gratis en anoniem

Belangrijk is hierbij dat, naast een analyse van het binnenmilieu (door middel van luchtkwaliteitsmetingen), ook de doeltreffendheid van de energiebesparende maatregelen bepaald zal worden. Ook zal VITO de comfortervaring van de gebruikers van het gebouw bevragen, voor- en na de uitvoering van de renovatie.

Deelname is gratis en de resultaten worden anoniem gerapporteerd. Aan het einde van het onderzoek ontvangen de deelnemers bovendien een rapport waarin het binnenmilieu van hun woning of school geëvalueerd wordt ten opzichte van de andere deelnemende gebouwen.

GERELATEERDE DOSSIERS