Doorzoek volledige site
29 april 2014 | SIMON SCHREURS

Stadsbouwmeester Antwerpen zoekt architect voor nieuw woningbouwproject op het Kiel

In het westelijk deel van de wijk het Kiel, ten zuiden van het district Antwerpen, ontwikkelden zich in de jaren 20, 30 en 50 verschillende sociale woningbouwprojecten. Anno 2014 zijn deze woningbouwprojecten echter dringend aan vernieuwing toe. Kandidaat-architecten kunnen zich nog melden tot 15 mei.

De volumes van de verschillende bouwblokken zijn telkens gegroepeerd rond een gemeenschappelijk binnengebied. Het gebouw ‘Eric Sasse’, begrensd door de Maurits Sabbelaan, Max Elskampstraat, Alfons de Cockstraat en de Van Peenestraat,  is in 1952 opgetrokken en maakt deel uit van dit grote sociale woningbouwproject. Naast het gebouw bevindt zich een openbaar speelplein. Aangezien het allerhande technische gebreken vertoont en niet meer voldoet aan de huidige eisen, wordt het vervangen door een nieuwbouw met ca. 130 wooneenheden en een ondergrondse parkeergarage.

Het project moet gerealiseerd worden met respect voor de omliggende bebouwing en als aanzet voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk. Het binnengebied kan een combinatie zijn van private delen met collectieve voorzieningen. Meer informatie over de opdracht vindt u hier.

GERELATEERDE DOSSIERS