Doorzoek volledige site
02 mei 2014

Meten is weten: het belang van correcte resultaten

Deze goniofotometer kan objecten tot 30 cm onderzoeken. Illustratie | Laboratorium voor Lichttechnologie
Deze goniofotometer kan de grotere objecten, tot wel 2 meter, onderzoeken. Illustratie | Laboratorium voor Lichttechnologie

Metingen juist uitvoeren en erkennen dat fouten kunnen gebeuren, dat zijn belangrijke eigenschappen van een sterk labo. Het Laboratorium voor Lichttechnologie gebruikt proficiency-testing om zijn technische competenties te onderzoeken. Frédéric Leloup van het Gentse laboratorium legt uit. 

Voor het ontwerp van een verlichtingsinstallatie verwachten (interieur)architecten en studiebureaus terecht dat fabrikanten bepaalde producteigenschappen, zoals bijvoorbeeld de lichtstroom, de specifieke lichtstroom, de graad van verblinding of het stralingspatroon beschikbaar stellen. Enkel op deze manier is het mogelijk om de performantie van gelijkaardige producten te vergelijken en te toetsen aan vooropgestelde eisen.

Fabrikanten van verlichtingsarmaturen hebben daarom nood aan betrouwbare en correcte productgegevens afkomstig uit meetdata. Om deze betrouwbaarheid en correctheid te garanderen, dienen meetinstituten dan ook te meten volgens vooropgestelde en geharmoniseerde testprocedures die herhaalbaar, reproduceerbaar en representatief zijn.


Technische competenties

Een meting volgens de vooropgestelde testprocedure garandeert echter nog niet dat het meetlaboratorium correcte resultaten levert. Het meetinstituut op zich dient haar technische competentie te garanderen en dus ook in vraag te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door tegemoet te komen aan de technische verwachtingen zoals geformuleerd in ISO 17025 - Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria.

Eén van de acties die onderzoekers naar  voren schuiven om de bekwaamheid te onderzoeken, is het zogenaamde proficiency-testing. Verschillende laboratoria voeren hier  een reeks metingen uit, waarna ze de resultaten onderling vergelijken.


Wereldwijde test

In 2013 nam het Laboratorium voor Lichttechnologie deel aan een wereldwijd proficiency-testing programma dat georganiseerd werd in het kader van de International Energy Agency Efficient Electrical End-Use Equipment (IEA 4E) overeenkomst. Metingen uitgevoerd in een near-field goniofotometer brachten de totale lichtstroom, spanning, stroom, vermogen, arbeidsfactor, en specifieke lichtstroom van 5 lichtbronnen in kaart.

Uit de vergelijking met de meetresultaten van het Europees kernlaboratorium (het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland) werd een duidelijke overeenkomst waargenomen, wat de competentie van het laboratorium op vlak van deze metingen bevestigt.

Tekst van Frédéric Leloup, Laboratorium voor Lichttechnologie, KU Leuven Campus Gent (@KAHO Sint-Lieven).

GERELATEERDE DOSSIERS