Doorzoek volledige site
06 mei 2014

Architecten dagvaarden Belgische staat

De architectenverenigingen en de verzekeraars van architecten hebben concrete plannen om de federale overheid te dagvaarden. Ze nemen het niet dat er bijna zeven jaar na een arrest van het Grondwettelijk Hof nog steeds geen verplichte verzekering is voor aannemers, zoals die wel al sinds 2006 voor architecten bestaat. Het arrest legde ‘de wetgever’ op de discriminatie weg te werken.

Het initiatief voor de actie gaat uit van Protect, de Brusselse nicheverzekeraar die in ons land marktleider is voor beroepsaansprakelijkheidspolissen voor architecten. ‘De voorbije jaren waren er een wetsvoorstel, een hoorzitting in de Senaat en contacten met de regering, maar van een oplossing is niets in huis gekomen’, zegt Protect-voorzitter Ides Ramboer. ‘De redelijke termijn is verstreken. Het is nodig om de staat te dagvaarden, al mogen we het spoor van een minnelijke schikking niet overboord gooien.’

Minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR) wilde nog geen commentaar geven. Maar in de Wetstraat is te horen dat het moeilijk is een regeling op te leggen aan de aannemers omdat die ertegen zijn, en dat architecten als beschermd beroep voorrechten maar ook plichten hebben, zoals de verzekeringen.