Doorzoek volledige site
06 mei 2014 | JANNES ZWAENEPOEL

NAV steunt verzekeraars in dagvaarding federale overheid

De NAV onderneemt evenwel zelf geen juridische stappen. Illustratie | Bart Degrande

Verzekeraars Protect, Euromaf en AR-CO dreigen met een aanklacht tegen de federale overheid omwille van de patstelling waarin de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering zich bevindt. Sinds 2006 moeten architecten wettelijk verplicht zo'n verzekering afsluiten, als enigen in de bouwsector. De verzekeraars spreken dan ook van discriminatie. Architectenverbond NAV is van dezelfde mening gediend.

In 2007 oordeelde het Grondwettelijk Hof al dat de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering discriminerend is ten opzichte van de architect. Toch vernietigde het hof de verplichting niet, waardoor architecten nog steeds als enigen in de bouwsector de verzekering verplicht moeten aanschaffen. Een dure zaak voor de vaak kleine architectenbureaus. De kosten hiervan worden natuurlijk doorgerekend aan de bouwheer.


Sympathie

De NAV klaagt al jaren over dit hiaat in de wetgeving. En nu nemen de verzekeraars actie. Ze dreigen er mee om de overheid aan te klagen. Zij zou geen werk maken van een wetsherziening. "We willen graag een overlegde oplossing, maar ook voor ons is de redelijke termijn om gevolg te geven aan het arrest verstreken," zegt NAV.

Niettegenstaande is de NAV geen tegenstander van de verzekering. "Het enige probleem is dat de rechtbanken in vele gevallen 'in solidum' veroordelen. Daardoor moet de architect vaak voor de volledige vergoeding van de tegenpartij instaan wanneer de aannemer in faling is gegaan," legt NAV uit.